UPM-Kymmenen uuden toimialajaon mukaiset taloudelliset luvut sekä tammi-syyskuun 2001 proforma-liikevaihto ja -liikevoitto Haindl mukaanlukien

UPM-Kymmenen uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2002. Konsernin taloudelliset tiedot on ryhmitelty vastaamaan uutta toimialajakoa.

Konsernin paperiteollisuus raportoidaan kolmena toimialana: Aikakauslehtipaperit, Sanomalehtipaperit sekä Hieno- ja erikoispaperit. Sellutehtaista Kaukaan ja Miramichin tehtaat sisältyvät Aikakauslehtipaperit-toimialaan ja Kymin, Wisaforestin ja Tervasaaren sellutehtaat Hieno- ja erikoispaperit -toimialaan. Selluyhtiö Metsä-Botnian, josta konsernin omistus on 47 %, nettotulos raportoidaan osana muuta toimintaa.

Jalostusteollisuus-toimiala sisältää tarralaminaatteja (Raflatac), silikonoituja irrokemateriaaleja (Loparex), kääreitä ja yhdistelmämateriaaleja (Walki Wisa) sekä tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvoja (Walki Films) valmistavat yksiköt.

Konsernin Puuteollisuuteen sisältyy Haindlin ostoon liittynyt Steyrermühlin saha Itävallassa 30.11.2001 alkaen. Miramichin saha sisältyy edelleen Aikakauslehtipaperit-toimialaan.

Tärkeimpiä konsernin muu toiminta -eriä ovat metsäosasto, energiaosasto ja kiinteistöyksikkö Suomessa, osuudet osakkuusyhtiöiden nettotuloksista, konsernihallinnon kulut sekä konsernieliminoinnit. Muun toiminnan liikevaihto sisältää vain konsernin ulkoisen myynnin.

Konsernin nykytoimintojen liikevaihto Haindl mukaanlukien, noin 11 miljardia euroa, jakaantui toimialoittain seuraavasti (proforma):

Aikakauslehtipaperit 37%
Sanomalehtipaperit 13%
Hieno- ja erikoispaperit 22%
Jalostusteollisuus 14%
Puuteollisuus 14%


Konsernin tammi-syyskuun 2001 liikevaihto ja liikevoitto (miljoonaa euroa):

UPM-Kymmene UPM-Kymmene
Haindl ml., proforma
Liikevaihto 7 360 8 250
Liikevoitto 1 068 1 213
% 14,5 14,7


Proforma-liikevoitto sisältää Haindlin ostoon liityvää konserniliikearvon poistoa 56 miljoonaa euroa.

Liite: Konsernin toimialajaon mukainen liikevaihto ja liikevoitto 1.1.1999-30.9.2001. (pdf, 58 Kb)


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
8.1.2002