UPM-Kymmenen tytäryhtiö Kymi Paper Oy sulautettu emoyhtiöön

UPM-Kymmene Oyj:n tytäryhtiö Kymi Paper Oy on sulautettu emoyhtiöön 1.1.2003 alkaen. Tulosyksikön nimi on nyt UPM-Kymmene Kymi ja sen paikallisjohtajana toimii Pertti Asunmaa.


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
7.1.2003