UPM-Kymmenen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003: Heikko markkinatilanne painoi UPM-Kymmenen kannattavuutta

Avainluvut

- Voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä 115 miljoonaa euroa (1-3/2002: 217)
- Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä 0,15 (0,30) euroa ja kertaluonteiset erät mukaan lukien 0,12 (0,29) euroa
- Liikevaihto 2 458 miljoonaa euroa (2 566)
- Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä 4,6 % (9,2)
- Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä 5,8 % (9,3)


UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Juha Niemelä kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä:

"Paperiteollisuuden markkinatilanne on ollut alkuvuonna vaikea emmekä voi olla tyytyväisiä viimeaikaiseen tuloskehitykseen, joka selvästi alittaa yhtiön omat tavoitteet. Yhtiön ensisijaisena tehtävänä onkin nyt kannattavuuden parantaminen. Vapaata kassavirtaa vahvistetaan edelleen rajoittamalla investointeja ja nopeuttamalla käyttöpääoman kiertoa."

"Lisäksi yhtiö tehostaa kustannussäästöohjelmaansa, joka koskee kaikkia yksiköitä ja toimintoja. Kustannustehokkuutta parannetaan ja toimintoja järkeistetään. Tavoitteena on 200 miljoonan euron säästöt vuoden 2005 alkuun mennessä."

"Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta konsernin tase on kuitenkin säilynyt hyvänä. Viimeisen vuoden aikana yhtiö on vähentänyt nettovelkaa 500 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on pienentynyt 1200 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli maaliskuun lopussa tavoitteiden mukaisesti 82 %."

"Lähiajan markkinanäkymät paperiteollisuudessa ovat edelleen heikot, joskin painopaperin kysynnän odotetaan elpyvän hieman toisella
neljänneksellä kausiluonteisista syistä johtuen. Lähikuukausina paperin hintojen odotetaan pysyvän Euroopassa nykyisellä tasollaan ja nousevan hieman Pohjois-Amerikassa."


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Juha Niemelä, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 0014


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
23.4.2003

Webcasting ja Conference Call

Osavuosikatsausta koskevaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorana UPM-Kymmenen internetsivulla osoitteessa www.upm-kymmene.com tänään
23.4.2003 klo 13.30. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä 7.5.2003 asti.

Conference Call pidetään tänään 23.4.2003 klo 17.00. Numero on +44 (0)20 7162 0184, tunnus UPM-Kymmene. Conference Call -nauhoite on kuunneltavissa 25.4.2003 asti numerossa +44 (0)20 8288 4459, tunnus 536 582.