UPM-Kymmenen myyntivoitot ja Haindl-kaupan rahoitus

UPM-Kymmene Oyj kirjaa vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä nettomyyntivoittoja noin 215 miljoonaa euroa. Summa sisältää myyntivoittoja, pääosin 10 miljoonan Nokian osakkeen myynnistä, 270 miljoonaa euroa ja kuluvarauksia toiminnan uudelleenjärjestelyyn ja alaskirjauksiin noin 55 miljoonaa euroa. Osakkeiden myynti on osa suunniteltua ja julkaistua saksalaisen paperinvalmistajan Haindlin oston rahoitusta.

Haindlin nettokauppasumma siirtyneet nettovelat mukaan lukien on yhteensä noin 2,7 miljardia euroa, kun sen toukokuun 2001 lopussa ennakoitiin olevan vajaat 2,9 miljardia euroa. Vähennys johtuu arvioitua merkittävästi pienemmästä verosta kahden tehtaan myynnin yhteydessä sekä Haindlin arvioitua pienemmistä nettoveloista.

UPM-Kymmene laskee liikkeelle euromääräisen joukkovelkakirjalainan

Liikkeellelaskettava joukkovelkakirjalaina on enimmäismäärältään 1 miljardi euroa. Se käytetään UPM-Kymmenen nykyisten lainojen jälleenrahoittamiseen lähinnä liittyen Haindlin ostoon.


Lisätietoja antavat:
Sijoitussuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658
Rahoitusjohtaja Juha Forsius, puh. 0204 15 0129


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
4.1.2002