UPM-Kymmenen lahjoitus Repoveden kansallispuiston perustamista varten luovutettiin valtiolle

UPM-Kymmene Oyj on luovuttanut Suomen valtiolle lahjakirjan, jolla yhtiö lahjoittaa valtiolle noin 560 hehtaaria maata. Tämä tekee mahdolliseksi kansallispuiston perustamisen Repoveden alueelle. Lahjakirjan luovutti UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Juha Niemelä ja sen vastaanotti ympäristöministeri Satu Hassi Helsingissä Säätytalolla tänään järjestetyssä luovutustilaisuudessa.

UPM-Kymmene on lisäksi jättänyt Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle rauhoitushakemuksen, jolla yhtiö suojelee korvauksetta noin 1400 metsähehtaaria perustettavan kansallispuiston ympäriltä. Luonnonsuojelualue jää yhtiön omistukseen. Suojelu toteutetaan luonnosuojelulain mukaisena rauhoituksena. Yhtiön alueen hallinnoimiseksi perustetaan hoitokunta, jossa on mukana Metsähallituksen, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ja yhtiön edustajat.

UPM-Kymmenen lahjoituksen jälkeen valtio omistaa Repovedellä noin 1500 hehtaarin suuruisen yhtenäisen alueen. Ympäristöministeriö lähettää kansallispuiston perustamista tarkoittavan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle yhtiön alueiden luovuttamisen jälkeen. Lausuntojen pyytämiselle varataan aikaa noin kuukausi. Tämän jälkeen ympäristöministeriö vie kansallispuiston perustamista koskevan lakiesityksen hallituksen käsiteltäväksi ja edelleen eduskunnan päätettäväksi.

Uuden polven kansallispuistoksi Repovesi tulee olemaan verraten pieni. Siihen välittömästi rajoittuva, UPM-Kymmenen omistukseen jäävä rauhoitusalue korvaa osaltaan suojelualueen pienuutta. Se antaa myös liikkumavaraa yleisöpalveluiden sijoittamiselle, mikä on kansallispuiston suojelutavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeätä. Osa tarvittavista opastus- ja muista yleisöpalveluista tultaneenkin sijoittamaan kansallispuiston ulkopuolelle, myöhemmin perustettavalle luonnonsuojelualueelle.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus lähettää yhtiön rauhoitushakemuksen lausuntokierrokselle. Lausunnot saatuaan ympäristökeskus tekee lopullisen päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta.

Repoveden alue on Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen jylhää seutua. Se on lampien ja pikkujärvien kirjomaa, pinnanmuodoiltaan paikoin jyrkästikin vaihtelevaa mäki- ja vuorimaata. Alueella on useita mahtavia, äkkijyrkästi lampien tai järvien pinnasta kohoavia kalliopahtoja. Siellä on myös pirunpeltomaisia kalliosortumia, luolamuodostumia ja kauniita silokallioita. Vuorten kainaloon on syntynyt paikoin korpia, rämeitä ja muita pikkusoita sekä reheviä kallionaluslehtoja. Alueen linnustoon kuuluvat mm. kuikka, kaakkuri, huuhkaja ja riekko.

Lisätietoja:
Maankäyttöjohtaja Vesa Moisio, gsm 0400-252 499
Ympäristöpäällikkö Päivi Salpakivi-Salomaa, gsm 0400-754 748

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
16.5.2002