UPM-Kymmenen kertaluonteiset erät heinä-syyskuussa 2003

UPM-Kymmene Oyj kirjaa vuoden 2003 kolmannelle neljännekselle kertaluonteisia kuluja nettona noin 17 miljoonaa euroa, josta pääosa liittyy konsernin säästöohjelman aiheuttamiin rakennejärjestelyihin.


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
6.10.2003