UPM-Kymmenen Haindl-kauppa päätökseen - Pörssilistaus uusmerkinnän 12,3 miljoonalle osakkeelle

Yrityskaupat, joilla UPM-Kymmene Oyj ostaa G. Haindl'sche Papierfabriken KGaA:n sekä myy kaksi Haindlin paperitehdasta Norske Skogille, on tänään saatettu päätökseen. Ostettu kokonaisuus on osa UPM-Kymmene-konsernia 30.11.2001 alkaen.

Suunnattu anti toteutettu

UPM-Kymmene Oyj on myös toteuttanut 12 300 000 osakkeen suunnatun annin ja hakee näiden uusien osakkeiden noteerausta yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Helsingin Arvopaperipörssin listalle alkaen 3.12.2001. Uusilla osakkeilla on samat oikeudet kuin vanhoilla osakkeilla.

Uusmerkinnässä yhtiön osakkeiden määrä nousee 259 893 223 kappaleeseen, josta uusmerkinnässä merkittyjen osakkeiden osuus on 4,73 prosenttia. Osakepääoma nousee 20 910 000 eurolla 441 818 479,10 euroon. Osakepääoman korotus perustuu hallituksen 25.9.2001 tekemään päätökseen. Yhtiökokous valtuutti 2.8.2001 hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta. Korotus merkitään kaupparekisteriin 30.11.2001.

Suunnatussa annissa uudet osakkeet merkitsi kymmenen Haindlin yksityistä osakkeenomistajaa.

UPM-Kymmene Oyj on saanut 21.6.2001 rahoitustarkastukselta poikkeusluvan olla julkaisematta listalleottoesitettä tämän suunnatun annin osakkeiden osalta.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
30.11.2001