UPM-Kymmenelle määrätyt Mikkelin raakapuukauppaa koskevat sakot alenivat

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamassaan päätöksessä alentanut kilpailuneuvoston 29.11.2000 UPM-Kymmene Oyj:lle, Stora Enso Oyj:lle ja Metsäliitto Osuuskunnalle määräämän 10 miljoonan markan yhtiökohtaisen sakon 3 miljoonaan markkaan.

Päätös koskee metsäyhtiöiden osallistumista raakapuukaupan seurantakokouksiin Mikkelin seudulla vuosina 1993-97.


Lisätietoja antaa:
Metsäpäällikkö Hannu Vainio, puh. 0400-231 885


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
20.12.2001