UPM-Kymmene uusii Pietarsaaren sellutehdasta

UPM-Kymmene rakentaa Pietarsaaren sellutehtaalle uuden yksilinjaisen talteenotto-osaston. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 250 miljoonaa euroa ja se toteutetaan yhteistyössä Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiön Wisapower Oy:n kanssa, jonka osuus investoinnista on noin puolet. Investoinnin valmistuttua sellun tuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 620 000 tonnista 800 000 tonniin vuodessa. Uuden talteenotto-osaston ansiosta sellutehtaan kustannustehokkuus paranee ja tehtaan päästöt ympäristöön vähenevät sellutonnia kohden merkittävästi.

Investointiin sisältyvät päälaitteet ovat haihduttamo, soodakattila, vastapaineturbiini, kaustistamo ja meesauuni. Talteenottoprosessissa sellun keittokemikaalit aktivoidaan uudelleen käytettäväksi ja hakkeesta keittoliuokseen liuennut ligniini poltetaan energian tuottamiseksi sellutehtaalle. Uusilla laitteilla korvataan nykyinen kaksilinjaisen talteenotto-osasto, jonka vanhimmat osat ovat olleet käytössä 40 vuotta.

Rakentamiseen liittyvät maansiirtotyöt aloitetaan välittömästi ja uusi linja otetaan käyttöön toukokuussa 2004. Päälaitehankinnat tehdään ennen juhannusta 2002. Hankkeen kotimaisuusaste tulee olemaan 80 - 90 %. Rakennusten yhteenlaskettu tilavuus on noin 400 000 m3. Työmaan henkilövahvuus on suurimmillaan syksyllä 2003, jolloin investointitöissä Pietarsaaressa on arviolta noin 1000 ulkopuolista työntekijää.

Investoinnin myötä tehtaan puuraaka-aineen käyttö lisääntyy vuodessa noin miljoona kiintokuutiometriä. Valtaosa lisäyksestä on havukuitupuuta. Myös Pietarsaaren tehdasintegraatissa syntyvä puru, noin 200 000 m3 vuodessa, hyödynnetään jatkossa sellun raaka-aineena. Siitä tullaan valmistamaan investoinnin yhteydessä rakennettavalla purukeittämöllä valkaistua sellua, joka lisätään koivusellun joukkoon. Tähän saakka puru on käytetty polttoaineena meesauunissa.

Tuotannon kasvu ei lisää ulkopuolisille myytävän sellun määrää. Lisätuotanto tullaan hyödyntämään UPM-Kymmenen omilla paperitehtailla.

Wisapower Oy rakentaa polttoaineiden käsittelyyn ja energian tuotantoon liittyvät laitteet. Investoinnin valmistuttua Wisapower tuottaa pääosan Pietarsaaren tehtaiden tarvitsemasta sähköstä ja lämmöstä.

Lisätietoja:
Johtaja Johan Karjaluoto, UPM-Kymmene, Pietarsaari, puh. 0204 169 131
Toimitusjohtaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy, puh. 050-313 3400
Tekninen johtaja Heikki Öhman, UPM-Kymmene, Pietarsaari, puh. 0204 169 387

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
15.5.2002