UPM-Kymmene suunnittelee paperitehtaan laajennusta Kiinassa

UPM-Kymmenen Kiinassa oleva tytäryhtiö, UPM-Kymmene (Changshu) Paper Industry Co., Ltd., on saanut vaadittavat viranomaisluvat yhtiön pääoman korottamiselle ja tehtaan laajennukselle. Yksityiskohtainen teknis-taloudellinen selvitystyö 450.000 tonnin hienopaperikoneen rakentamiseksi on aloitettu. Tavoitteena on esittää lopullinen investointiehdotus UPM-Kymmenen hallituksen hyväksyttäväksi syksyn 2002 aikana. Alustavien suunnitelmien mukaan paperikone käynnistyy vuoden 2004 lopussa.

Changshun tehdas valmistui vuonna 1999 ja siirtyi kokonaan UPM-Kymmenen omistukseen vuonna 2000. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 350.000 tonnia päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia vuodessa.

Lisätietoja antavat:
Jyrki Ovaska, toimialajohtaja, puhelin 0400 644 234
Olavi Kauppila, sijoittajasuhdejohtaja, puhelin 0204 15 0658

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
11.7.2002