UPM-Kymmene selkiyttää yritysbrändiään

UPM-Kymmene ottaa käyttöön kirjainyhdistelmän UPM kaupallisena käyttönimenään ensi vuoden alusta lähtien. UPM on lyhyt, ytimekäs ja monilla kielillä helpompi lausua kuin UPM-Kymmene. Juridinen, rekisteröity yhtiönimi UPM-Kymmene Oyj samoin kuin tytäryhtiöiden viralliset nimet säilyvät muuttumattomina.

Nimikäytännön uudistaminen on osa UPM:n aloitetta selkiyttää yritysbrändiään. UPM:n yritysbrändi perustuu yrityksen strategiseen kehykseen, jonka kulmakivet ovat yrityksen visio olla alansa paras ja kiinnostavin yritys sekä arvot: avoimuus, luottamus ja aloitteellisuus. Tämän lisäksi UPM teetti tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa brändikartoituksen, jonka tarkoitus oli selvittää sekä nykyiset mielikuvat UPM:stä että myös tulevaisuudessa menestyvälle UPM:lle asetettavat odotukset.

Näin määritelty UPM:n brändi-identiteetti kiteytyy haluun jatkuvasti parantaa toimintaa. Vuoro-vaikutus eri sidosryhmien kanssa johtaa jatkuvaan yksilölliseen ja organisatoriseen oppimiseen ja näin olleen jatkuvaan parantamiseen. Tätä asennetta kuvaa tunnuslause: "We lead. We learn."

Yritysbrändi näkyy myös UPM:n visuaalisessa ilmeessä. Yhtiö ottaa ensi vuoden alusta käyttöön uuden graafisen ohjeiston. UPM:n logo, joka on aarnikotkan ja kirjainten UPM yhdistelmä, säilyy yrityksen symbolina. Uusi elementti ohjeistossa on UPM-neliöpalkki, joka ilmentää avointa ja nykyaikaista yritystä. Vihreä on edelleen yhtiön tunnusväri.

"Selkeä yritysbrändi on merkittävä kilpailutekijä UPM:lle. Helppokäyttöinen nimi, omia joukkoja ja sidosryhmiä yhdistävä tunnuslause ja raikas ulkoinen ilme ovat brändin rakennuksen ulkoisia tunnusmerkkejä. Yritysbrändiä ja sen monia ulottuvuuksia käytetään meillä käytännön työkaluna, jonka tavoitteena on ohjata ja innostaa omia työntekijöitä rakentamaan vahvaa ja omaleimaista UPM:ää", toimitusjohtaja Juha Niemelä toteaa.

Lisätietoja antavat:
Rita Järventie-Thesleff, brändi- ja asiakashallintajohtaja puh. 0204 15 0371
Aili Piironen, asiakasviestintäjohtaja, puh. 0204 15 0221

UPM-Kymmene
Viestintä
12.11.2003

Tiedoksi: UPM-neliöpalkki löytyy sähköisessä muodossa UPM:n internetsivuilta www.upm-kymmene.com