UPM-Kymmene rakentaa sahan Venäjälle

UPM-Kymmene rakentaa Venäjälle sahan yhteisyrityksenä venäläisen ZAO Novgorodlespromin kanssa. UPM-Kymmene omistaa sahasta enemmistön. Saha käynnistyy vuoden 2003 lopulla. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Alkuvaiheessa 200 000 kuutiometriä kuusisahatavaraa vuodessa valmistava saha rakennetaan Novgorodin lääniin, Pestovon kaupunkiin. Pestovolla on keskeinen sijainti kahden suurkaupungin, Pietarin ja Moskovan välissä ja näiden välillä kulkevan rautatien varrella. Lisäksi kaupunki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä eri raaka-ainelähteisiin nähden.

"UPM-Kymmene pitää strategisesti tärkeänä olla aktiivinen Venäjällä, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet harjoittaa puunjalostustoimintaa. Meillä on jo yli kymmenen vuoden ajalta hyvät kokemukset toimimisesta Novgorodin läänissä. Samaan aikaan edellytykset kannattavan puuteollisuuden harjoittamiseen Suomessa ovat jatkuvasti vaikeutuneet", sanoo UPM-Kymmene Puuteollisuuden johtaja Kari Makkonen.

UPM-Kymmene toteuttaa sahainvestoinnin huolimatta Suomen ja Venäjän välisen investointisuojasopimuksen lykkääntymisestä. Aiemmat hyvät kokemukset ja hankkeen suuruusluokka mahdollistivat investoinnin aloittamisen viivytyksettä.

Uusi saha tulee olemaan 1-linjainen profiloiva pyörösahalaitos, joka tuottaa UPM-Kymmenen laatustandardit täyttävää kuusisahatavaraa. Tuotanto menee suurelta osin vientiin. Suunnitelmissa on myös sahatavaran jatkojalostaminen. Sahan tuotanto on 100-prosenttisesti keinokuivattua. Kuoren ja purun käyttää sahan yhteyteen rakennettava lämpövoimalaitos. Hake toimitetaan UPM-Kymmenen tehtaille Suomeen. Uusi saha tarjoaa työpaikan noin 100 henkilölle.

Sahan raaka-ainehankinnasta vastaa sen oma puunhankintaorganisaatio. Sahan sekä UPM-Kymmenen Suomessa olevien tehtaiden puuhuoltoa tukee osaltaan myös sahan yhteyteen perustettava puuterminaali.

Sahahankkeen toinen osapuoli, ZAO Novgorodlesprom, on venäläinen puunjalostukseen ja puun hankintaan keskittynyt yritys. UPM-Kymmenellä ja ZAO Novgorodlespromilla on jo entuudestaan 60 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa valmistava tehdas Novgorodin läänissä, Chudovon kaupungissa. UPM-Kymmene omistaa tehtaasta enemmistön. Hyvät kokemukset yhteistyöstä ja tuloksellisesta vanerinvalmistuksesta saivat osapuolet äskettäin päättämään korkealaatuista koivuviilua valmistavan uuden tehtaan rakentamisesta Chudovon vaneritehtaan viereen. Yli 10 miljoonaa neliömetriä koivuviilua vuodessa valmistava tehdas käynnistyy vuoden 2003 alussa.

Lisätietoja:
Johtaja Kari Anttilainen, Yhtyneet Sahat Oy/UPM-Kymmene Puuteollisuus, 0400-322 301

UPM-Kymmene Puuteollisuus
Viestintä
28.5.2002