UPM-Kymmene rakentaa kolmannen siistaamon Shottoniin

UPM-Kymmene investoi 127 miljoonaa euroa uuteen siistaamoon Shottonin tehtaalla Walesissa. Iso-Britannian hallitus tukee hanketta taloudellisesti Waste & Resource Action -ohjelmansa puitteissa. Investoinnin jälkeen Shotton käyttää raaka-aineenaan yksinomaan keräyskuitua. Shotton on Iso-Britannian suurin sanomalehtipaperitehdas.

Uusi siistaamo käyttää vuosittain 320 000 tonnia keräyspaperia, jonka paikalliset viranomaiset keräävät lähialueiden kotitalouksilta. Keräyksen piiriin tulee arviolta neljä miljoonaa uutta kotitaloutta. Hallituksen tavoitteiden mukaisesti keräystoimintaa tehostetaan erityisesti alueilla, joilla keräysprosentti on ollut tähän asti alhainen. Investoinnin jälkeen Shotton käsittelee vuosittain 620 000 tonnia keräyspaperia.

Uusi siistaamo käynnistyy syyskuussa 2003 ja saavuttaa täyden tuotannon huhtikuussa 2004. Sujuvan kuidunsaannin takaamiseksi keräystoiminnan kehittämiseen liittyvät neuvottelut aloitetaan välittömästi.

Investointi tukee UPM-Kymmenen taloudellisia tavoitteita ja on linjassa yhtiön kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Investointi tukee myös Iso-Britannian hallituksen laajempaa talous-, ympäristö- ja sosiaalipoliittista ohjelmaa ja varmistaa samanaikaisesti Iso-Britannian kuituvarantojen tehokkaan käytön.

Lisätietoja:

Martin Gale, toimitusjohtaja, UPM-Kymmene (UK) Ltd.,
puh. + 44 1244 284 101, sähkoposti martin.gale@upm-kymmene.com

Hartmut Wurster, toimialajohtaja, Sanomalehtipaperi-toimiala, UPM-Kymmene,
puh. + 49 82 131 09 243, hartmut.wurster@upm-kymmene.com

Erkki Puru, kehitysjohtaja, UPM-Kymmene,
puh. 0204 16 7214, sähköposti erkki.puru@upm-kymmene.com


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
14.1.2002