UPM-Kymmene laajentaa sähköistä kaupankäyntiään

UPM-Kymmene osallistuu uuden yhteiseurooppalaisen paperin sähköisen kaupankäyntiratkaisun kehittämiseen. Expresso-työnimellä tunnettu paperiteollisuuden ja asiakkaiden riippumaton yhteisyritys tarjoaa paperin ostajille ja myyjille internet-tekniikkaan pohjautuvan liiketoiminnan teknisen alustan. Toteutuessaan keskus nopeuttaa toimintoja sekä parantaa koko toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta asiakkaan ja toimittajan välillä sekä tuo lisäarvoa kaikille mukana oleville.

"Expresso ei ole varsinainen kauppapaikka, jossa asiakas voisi suoraan käydä kauppaa eri toimittajien tuotteilla, vaan se on alusta, jonka kautta sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät viestit - tilaukset, tilausvahvistukset, laskut jne. - välitetään toimittajan ja asiakkaan välillä", kertoo johtaja Pehr-Eric Pått hienopapereiden liiketoiminnan kehityksestä.

Ensimmäisessä vaiheessa - vuoden 2002 alkupuolella - keskuksen kautta välitetään tilauksiin liittyvät perustoiminnot, jotka perustuvat kansainväliseen papiNet-standardiin ja yhteiseen tuoteluetteloon. Seuraavassa vaiheessa järjestelmään liitetään toiminto, jolla voi seurata tilausten etenemistä.

Expresso antaa Påttin mukaan UPM-Kymmenelle mahdollisuuden lisätä sähköisen kaupankäynnin hyötyjä kohtuullisella investoinnilla yhteisyrityksen osakkaana. Nykyisin noin 10 prosenttia UPM-Kymmenen ja asiakkaiden välisestä tiedonsiirrosta kulkee sähköisesti EDI-yhteyksien avulla.

Laajenevan sähköisen kaupankäynnin ansiosta pystytään hienopaperin myynti- ja markkinointijohtaja Ken Ehrnroothin mukaan parantamaan asiakaspalvelua ja virtaviivaistamaan toimitusketjua. Samalla yritys näkyy yhtenäisenä kakille asiakkailleen. Paremman läpinäkyvyyden uskotaan myös lisäävän liiketoiminnan ennustettavuutta ja sitä kautta vähentävän syklisyyttä.

"Expresson avulla voimme tarvittaessa tarjota asiakkaillemme uuden vaihtoehdon myyntitietojen välittämiseksi", arvioi sanoma- ja aikakauslehtipapereiden markkinointijohtaja Hans Sohlström. Hänen mukaansa tavoitteena on kytkeä suurten asiakkaiden suunnittelu- ja ostojärjestelmät suoraan UPM-Kymmenen omiin järjestelmiin internet-tekniikan avulla.

Expresso-hankkeessa ovat UPM-Kymmenen lisäksi mukana paperinvalmistajat International Paper Europe, M-real, Sappi Europe, Soporcel ja Stora Enso sekä tukkurit Antalis, Buhrmann ja New Merchanting Force (NMF). Järjestelmää voivat käyttää osakkaiden lisäksi kaikki kiinnostuneet.

Lisätietoja antaa:

Johtaja
Pehr-Eric Pått
UPM-Kymmene Hienopaperit
Liiketoimintojen kehitys
Puh +358 204 15 0524
Fax +358 204 15 0503


UPM-Kymmene Oyj
Painopaperit / Viestintä
25.4.2001