UPM-Kymmene jatkaa panostustaan älytarroihin

UPM-Kymmene Oyj:hin kuuluva Rafsec Oy lisää panostustaan älytarrateknologiaan. Rafsecin tavoitteena on vahvistaa asemaansa älytarraliiketoiminnan maailmanlaajuisena teknologiajohtajana ja edesauttaa alan kasvua panostamalla voimakkaasti uusiin teknologioihin, jotka mahdollistavat älytarran hinnan alentamisen.

Tätä tarkoitusta varten Rafsec on solminut strategisen yhteistyösopimuksen kalifornialaisen Alien Technology Corp.:n kanssa. UPM-Kymmene Oyj on samassa yhteydessä tehnyt vähemmistösijoituksen Alien Technologyyn. Alien Technology on kehittänyt teknologioita, jotka mahdollistavat mikrosirujen koon merkittävän pienentämisen ja sirujen kustannustehokkaan kiinnittämisen älytarran antenniin.

UPM-Kymmene Oyj on myös hankkinut omistukseensa enemmistön englantilaisesta TDAO Ltd. -yhtiöstä, joka on kehittänyt ns. additiiviteknologiaa, jonka avulla älytarrojen antennit voidaan valmistaa kustannustehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Rafsec tulee olemaan ensimmäinen yritys joka käyttää TDAO Ltd.:n kehittämää uutta additiiviteknologiaa älytarrojen massavalmistuksessa.

Nyt tehdyillä investoinneilla ja kehityssopimuksilla on Rafsecin kannalta keskeinen merkitys älytarrateknologioiden kehittämisessä niin, että ne vastaavat merkittävien loppukäyttäjien asettamia tavoitteita. Rafsecin tavoitteena on tuoda ensimmäiset uusiin teknologioihin pohjautuvat älytarrat markkinoille vuoden 2002 aikana.

Rafsec on kehittänyt radiotaajuusteknologiaan (RFID) perustuvia älytarroja, jotka mahdollistavat langattoman tiedonsiirron, vuodesta 1998. Ensimmäiset kaupalliset toimitukset tapahtuivat vuonna 1999.

Yhteistyötä Auto-ID Centerin kanssa

Rafsec ja Alien Technology kuuluvat molemmat Auto-ID Centeriin, joka on Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) ja johtavien kulutustavara- ja vähittäiskaupan yritysten aloitteesta perustettu organisaatio. Auto-ID Center on viimeisen vuoden aikana noussut älytarrateknologian voimakkaaksi maailmanlaajuiseksi edistäjäksi. Auto-ID Centerin muita jäseniä ovat muun muassa Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, Gillette, US Postal Service ja Wal-Mart.

Rafsec ja Alien Technology toimivat tiiviisti Auto-ID Centerin erilaisissa työryhmissä teknologiaratkaisujen kehittämiseksi. Auto-ID Centerin tavoitteena on kehittää verkkoratkaisuja ja ohjelmistoja RFID-tekniikkaan sekä luoda edellytykset älytarrojen laajamittaiselle käytölle, ja näin saada aikaan älytarrojen yksikköhinnan merkittävä lasku.

Lisätietoja:
Pentti Kallio, toimialajohtaja, UPM Converting, puh. 0204150015
Timo Lindström, toimitusjohtaja, Rafsec Oy, puh. 0204168133


UPM-Kymmene Oyj
Raflatac
18.12.2001