UPM-Kymmene ja APRIL ovat sopineet lainan takaisinmaksusta sekä tiukemmista ympäristöehdoista

UPM-Kymmene ja Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) ovat sopineet UPM-Kymmenen 19.4.1999 APRILille myöntämän 121 miljoonan US-dollarin lainan määräajan pidentämisestä ja uusista ehdoista. Laina lyhennetään säännöllisissä erissä, joista ensimmäiset erät on jo maksettu. Laina erääntyy 31.12.2006. Lainan vakuutena on edelleen APRILin tytäryhtiön Riaun sellutehtaan osakkeita.

Lainajärjestelyjen yhteydessä UPM-Kymmene ja APRIL ovat sopineet aikaisempaa tiukemmista ympäristöehdoista yhtiöiden välisessä selluntoimitussopimuksessa Riausta UPM-Kymmene Paperin paperitehtaalle Changshussa Kiinassa. Sopimukseen aiemmin sisältyneiden tiukkojen ympäristönormien lisäksi APRIL ja Riaun sellutehdas ovat nyt sitoutuneet aikaisempaa yksityiskohtaisempiin ympäristöehtoihin.

Riaun sellutehdas teettää riippumattomalla auditointiyrityksellä tarkastuksen liittyen epäilyksiin laittomista hakkuista. Auditointi aloitetaan mahdollisimman pian. Mikäli epäkohtia todetaan, Riaun sellutehdas ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin.

Riaun sellutehdas on saanut ISO 14001 ympäristönhallintasertifikaatin kuudelle hakkuualueistaan. Yhtiö on sitoutunut tavoitteeseen saada loput hakkuualueensa sekä tehtaansa ympäristönhallintajärjestelmän piiriin.

Changshuun toimitettavan sellun raaka-aineesta merkittävä osa on jo peräisin akaasiaistutusmetsistä. Vuodesta 2004 alkaen Changshuun toimitettava sellu valmistetaan yksinomaan istutusmetsistä hankitusta akaasiasta.

Lisäksi APRIL ja Riaun sellutehdas ovat ilmoittaneet lopettavansa hakkuut Tesso Nilon alueella Indonesiassa, kunnes yhtiö yhdessä sidosryhmiensä kanssa löytää yhteisesti hyväksytyn ratkaisun alueen biodiversiteetin säilyttämiseksi. UPM-Kymmene myös tukee Tesso Nilon kansallispuistohanketta.

Lisätietoja:
- lainaa koskevissa asioissa: johtaja Olavi Kauppila, sijoittajasuhteet, puh. 0204 150658
- ympäristökysymyksiä koskevissa asioissa: johtava asiantuntija Pehr-Eric Pått,
puh. 0204 15 0524.


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
10.4.2002