UPM-Kymmene hakee A-optioiden listaamista Helsingin Pörssin päälistalle

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optio-oikeuksiin liittyvien A-optioiden ottamista Helsingin Pörssin päälistalle siten, että listaus alkaa 2.4.2001.

A-optioita on yhteensä 2 000 000 kappaletta. Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen. Merkintähinta optiotodistuksella A on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 18.3.-24.3.1998 lisättynä kolmellakymmenellä (30) markalla ja pyöristettynä lähimpään ylimpään markkaan eli 184 markkaa eli 30,95 euroa. Merkintähinnasta vähennetään 1.5.1998 jälkeen maksetut osingot. Osinkoja on maksettu tähän mennessä 3,24 euroa osakkeelta, lisäksi esitetään vuodelta 2000 maksettavaksi 1,50 euroa osakkeelta. Tällöin merkintähinnaksi muodostuu 26,21 euroa osakkeelta.

A-optioiden merkintäaika alkaa 2.4.2001 ja päättyy 30.4.2005. Listaamisen yhteydessä optiot siirretään arvo-osuusjärjestelmään.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
6.2.2001