UPM-Kymmene aloittanut vanerituotteidensa CE-merkinnän

UPM-Kymmene on aloittanut rakentamiseen tarkoitettujen vanereidensa CE-merkinnän. Ensimmäiset CE-leimatut vanerituotteet lähtivät UPM-Kymmenen Pelloksen vaneritehtailta tanskalaisasiakkaalle heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Syyskuun loppuun mennessä kaikkien UPM-Kymmenen vaneritehtaiden on mahdollista CE-leimata tuotteensa.

CE-merkinnän keskeisenä tavoitteena on poistaa kaupan tekniset esteet, jotka aiheutuvat EU:n jäsenvaltioiden rakennustuotteille asettamista toisistaan poikkeavista kansallisista vaatimuksista. EU:n tavoitteena on luoda koko Euroopan talousalueen kattava avoin rakennusmarkkina.

"Kuluttajalle CE-leima vanerituotteessa merkitsee ennen kaikkea luotettavuutta. Se tarkoittaa, että tuote on testattu ja tulokset ilmoitettu vertailukelpoisesti yleiseurooppalaisen, harmonisoidun tuotestandardin ohjeiden mukaisesti ja että tuote täyttää rakennustuotedirektiivissä esitetyt olennaiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset", sanoo markkinointijohtaja Timo Heikkilä UPM-Kymmenen vaneria valmistavasta tytäryhtiöstä, Schauman Wood Oy:stä.

UPM-Kymmene aloitti WISA-rakennusvanereidensa CE-merkinnän ensimmäisenä Euroopassa. Pakolliseksi se tulee kaikille 1.4.2004 alkaen. Myös rakentamiseen tarkoitetuille sahatuotteille ollaan parhaillaan laatimassa CE-merkintään johtavia harmonisoituja tuotestandardeja. Lujuuslajitellun sahatavaran CE-merkintä on tarkoitus aloittaa vuoden 2005 aikana tietyllä siirtymäajalla.

Lisätietoja:
markkinointijohtaja Timo Heikkilä, Schauman Wood Oy, puh. 0400-244 701.

UPM-Kymmene Puuteollisuus
Viestintä
19.8.2003

UPM-Kymmene on Euroopan johtavia puutuotteiden valmistajia, kehittäjiä ja jakelijoita. Yhtiön WISA-puutuotteiden valikoima sisältää niin erikoisvanereita, viiluja kuin sahatavaraa ja jalosteita. UPM-Kymmene Puuteollisuuden liikevaihto oli 1,5 miljardia euroa vuonna 2002 ja sen palveluksessa työskentelee 7 300 henkilöä.