UPM-Kymmene Puuteollisuuden tuotantoyhtiöt fuusioituvat, uuden yhtiön nimeksi UPM-Kymmene Wood Oy

UPM-Kymmene Puuteollisuus organisoi uudelleen yhtiörakennettaan fuusioimalla Schauman Wood Oy:n ja Yhtyneet Sahat Oy:n. Uuden yhtiön nimeksi tulee UPM-Kymmene Wood Oy.

Toiminnan tehostamisen lisäksi muutos tuo selkeyttä UPM-Kymmene Puuteollisuuden nykyiseen yhtiönimien määrään. Lisäksi se vahvistaa puutuotteiden valmistusta yhtenä UPM-Kymmenen ydinliiketoiminta-alueista ja osana vahvaa UPM-brandia.

Vaneri- ja sahaliiketoimintoja johdetaan jatkossakin erillisinä liiketoiminta-alueinaan. Tarkoituksena on kuitenkin tehostaa toimintoja lisäämällä liiketoiminta-alueiden yhteisiä palveluita.

Vaneriliiketoiminnasta vastaa jatkossakin Arto Juvonen ja sahaliiketoiminnasta Kari Anttilainen. He raportoivat edelleen toimialajohtaja Kari Makkoselle.

Järjestely astuu voimaan vuoden 2004 alusta.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Kari Makkonen, UPM-Kymmene Puuteollisuus, puh. 0204 15 0666 tai
040-585 0865.


UPM-Kymmene Puuteollisuus
Viestintä
23.5.2003

UPM-Kymmene on Euroopan johtavia puutuotteiden valmistajia ja edelläkävijä puutuotteiden kehityksessä. Yhtiö tarjoaa korkealuokkaisia puutuoteratkaisuja rakentamiseen ja teollisiin loppukäyttöalueisiin. Valmistuksen lisäksi yhtiöllä on kolme puupohjaisten rakennustarvikkeiden kauppaa harjoittavaa jakeluyhtiötä: Puukeskus Oy Suomessa, Brooks Group Ltd Irlannissa ja ANCO Trae Tanskassa. UPM-Kymmene Puuteollisuuden liikevaihto oli 1,5 miljardia euroa vuonna 2002 ja sen palveluksessa työskentelee 7 500 henkilöä.