UPM-Kymmene Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n 2. elokuuta 2001 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta 20 910 000 euron määräisellä uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä tarjotaan merkittäviksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 12 300 000 uutta 1,70 euron vasta-arvoista osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 34,071 euroa osakkeelta.

Uudet osakkeet tarjotaan G. Haindl'sche Papierfabriken Kommanditgesellschaft auf Aktien -yhtiön eräiden osakkeenomistajien merkittäviksi sen jälkeen kun kauppa on lopullisesti toteutunut. Valtuutus on voimassa 30.6.2002 saakka.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
2.8.2001