UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2005

UPM-Kymmene Oyj:n 31. maaliskuuta 2005 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2004 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta 2004 maksetaan 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2005. Osinko maksetaan 12.4.2005.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin amerikkalaisen sijoitusyhtiön Lane Holdings. Inc:n hallituksen puheenjohtaja Wendy E. Lane. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin presidentti Martti Ahtisaari; oikeustieteen tohtori Michael C. Bottenheim; Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja Berndt Brunow; Famigro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Karl Grotenfelt; entinen UPM:n ja Haindl-yhtiön johtaja Georg Holzhey; Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Jorma Ollila; kustannusalan neuvonantaja Françoise Sampermans; vuorineuvos Gustaf Serlachius sekä varatuomari, ministeri Vesa Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman alentamiseksi mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 8 000 000 omaa osaketta. Yhtiön osakepääoma alenee 13,6 miljoonalla eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita hankitaan vähintään 100 ja enintään 25 000 000 kappaletta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 104 715 000 kappaletta yhtiön uusia, kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,70 euron määräisiä osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 178 015 500 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on 9 000 000 kappaletta ja niillä voi merkitä UPM- Kymmene Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 9 000 000 kappaletta.

UPM
Viestintä
31.3.2005