UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2004

UPM-Kymmene Oyj:n 24. maaliskuuta 2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta 2003 maksetaan 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2004. Osinko maksetaan 5.4.2004.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Famigro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, varatuomari Karl Grotenfelt ja ranskalaisen sanoma- ja aikakauslehtien jakeluketjun NMPP:n johtaja, psykologi Françoise Sampermans. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin presidentti Martti Ahtisaari; entinen Lazard Brothersin toimitusjohtaja Michael C. Bottenheim; Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja Berndt Brunow; entinen UPM:n ja Haindl-yhtiön johtaja Georg Holzhey; Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Jorma Ollila; vuorineuvos Gustaf Serlachius sekä varatuomari, ministeri Vesa Vainio.

Tilikaudelle 2004 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita hankitaan vähintään 100 ja enintään 26 178 900 kappaletta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 104 715 000 kappaletta yhtiön uusia, kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,70 euron määräisiä osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 178 015 500 eurolla.


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
24.3.2004