UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2002

UPM-Kymmene Oyj:n 19. maaliskuuta 2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 1,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.3.2002. Osinko maksetaan 3.4.2002.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Sanitec Oyj:n toimitusjohtaja Berndt Brunow sekä entinen Haindl-yhtiön johtaja Fritz Holzhey. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Presidentti Martti Ahtisaari; White & Case -lakiasiaintoimiston osakas Carl H. Amon III; entinen Lazard Brothersin johtaja Michael Bottenheim; kanadalainen lakimies Donna Soble Kaufman; Unilever PLC:n Afrikka ja Lähi-itä -liiketoimintaryhmän johtaja Antoon Lenstra; UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja Juha Niemelä; Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Jorma Ollila; vuorineuvos Gustaf Serlachius sekä Nordea AB:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Lars Blomquist, KHT sekä PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan Merja Lindh, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Eero Suomela, KHT sekä Heikki Lassila, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön osakepääomaa mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 1 175 398 omaa osaketta. Yhtiön osakepääomaa alennetaan 1 998 176,60 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita hankitaan vähintään 100 ja enintään 12 300 000 kappaletta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on 7 600 000 kappaletta ja niillä voi merkitä UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 7 600 000 kappaletta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti mitätöidä kaikki 2 000 000 vuoden 1998 C-optio-oikeutta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen n. 560 hehtaarin lahjoittamisesta Suomen valtiolle Valkealan kunnan Repoveden Natura-alueelta perustettavaa kansallispuistoa varten. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö hakee luonnonsuojelulain mukaista korvauksetonta rauhoitusta alueella sijaitsevalle n. 1400 hehtaarin metsätalousmaalle.

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Niemelä totesi, että saksalaisen paperinvalmistajan Haindlin integrointi yhtiöön on edistynyt hyvin ja kauppahinnaksi muodostui 2 690 miljoonaa euroa aiemmin ennakoidun 2 868 miljoonan euron sijasta.

Arviot vuosittaisista synergiaeduista ovat saaneet vahvistusta eli ne ovat 25 miljoonaa euroa vuonna 2002, 50 miljoonaa euroa vuonna 2003 ja 70 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Lähiajan näkymistä toimitusjohtaja Niemelä totesi, että paperin kysyntä on jatkunut heikkona johtaen vuoden alkukuukausina viime vuoden neljännen neljänneksen tasoiseen käyntiasteeseen. Useimpien paperituotteiden hinnat ovat laskeneet vuodenvaihteessa. Hänen mukaansa taloudelliset indikaattorit kuitenkin ennakoivat kehityksen parantumista kuluvan vuoden aikana, minkä odotetaan lisäävän paperin kysyntää. Jalosteiden kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina ja sahatavaramarkkinoilla on yhä ylitarjontaa.


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
19.3.2002