UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2001

UPM-Kymmene Oyj:n 22. maaliskuuta 2001 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 1,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2001. Osinko maksetaan 3.4.2001.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin kanadalainen lakimies Donna Kaufman sekä entinen Lazard Brothersin johtaja Michael Bottenheim. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Presidentti Martti Ahtisaari; White & Case -lakiasiaintoimiston osakas Carl H. Amon III; Thomesto-yhtiöiden toimeenpaneva osakas L.J. Jouhki; Unilever PLC:n Afrikka ja Lähi-itä -liiketoimintaryhmän johtaja Antoon Lenstra; UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja Juha Niemelä; Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Jorma Ollila; vuorineuvos Gustaf Serlachius sekä Nordea AB:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja KHT Lars Blomquist ja varalle KHT-yhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy ja KHT Eero Suomela.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla. Osakepääomaa korotetaan 4 710 909,64 euron määräisellä rahastoannilla 441 954 302,30 euroon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakepääoman alentami-sesta mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 12 900 000 omaa osaketta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonja-koon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita hankitaan vähintään 100 ja enintään 12 300 000 kappaletta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
22.3.2001