UPM-Kymmene Oyj:n vaihtovelkakirjalainaa vaihdettiin osakkeiksi

Vuonna 1994 liikkeeseenlaskettua 960 miljoonan markan debentuurimuotoista vaihtovelkakirjalainaa vaihdettiin lokakuussa 54 390 000 markalla 424 242 osakkeeseen. Osakkeet haetaan Helsingin Arvopaperipörssin listalle noteerattavaksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 15.11.2000 alkaen.

Yhtiön 14.11.2000 kaupparekisteriin merkittäväksi tuleva osakkeiden määrä nousee 259 973 119 osakkeeseen ja osakepääoma 437 243 392,66 euroon.

Vaihtovelkakirjalainan vaihtoaika on vuosittain ajalla 1.1.-31.10. Vuoden 2000 aikana lainaa vaihdettiin yhteensä 120 790 000 markalla 942 162 osakkeeseen. Aikaisempien vuosien vaihdot mukaan lukien lainaa on vaihdettu 477 950 000 markalla 3 728 010 osakkeeseen. Mikäli jäljellä oleva laina määrältään 482 050 000 markkaa (81,1 milj. euroa) vaihdetaan kokonaan, uusia osakkeita voi tulla vielä 3 759 990 ja yhtiön osakepääoma voi nousta 6 324 014 eurolla.

Lainassa yksi 10 000 markan velkakirja voidaan vaihtaa 78 osakkeeksi, jolloin osakkeen laskennalliseksi vaihtohinnaksi tulee 128,21 markkaa (21,56 euroa). Saatujen osakkeiden siirtämiseen ja luovuttamiseen ei liity rajoituksia. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihdot on tehty. Muut osakasoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

UPM-Kymmene Oyj on saanut rahoitustarkastukselta 2.6.1998 poikkeusluvan jättää julkaisematta listalleottoesite tämän lainan perusteella vaihdossa saatavien osakkeiden osalta.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
13.11.2000