UPM-Kymmene Oyj:n optio-oikeudet 2005F jaettu

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 31.3.2005 liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien jakamisesta konsernin avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Unicarta Oy:lle.

Optio-oikeuksilla 2005F voi merkitä yhteensä 3 000 000 UPM-Kymmene Oyj:n osaketta. Yhtiön avainhenkilöille jaettiin yhteensä 2 840 500 optio-oikeutta 2005F. Loput optio-oikeudet annettiin Unicarta Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksilla 2005F osakkeiden merkintäaika on 1.10.2006 - 31.10.2008. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2005F UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. – 28.2.2005 lisättynä 10 prosentilla, eli 18,23 euroa. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.

Optio-oikeuksiin 2005 liittyy osakeomistusohjelma. Ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksien myynnistä saadusta bruttomääräisestä edusta.

Vuoden 2005 optioehdot on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet > Osakkeet > Optio-ohjelmat.


UPM
Viestintä
3.6.2005