UPM:n vuosikertomus 2010 on julkaistu

(UPM Helsinki 24.2.2011 klo 15.45)  - UPM on julkaissut vuoden 2010 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.fi ja www.upm.com.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 16.3.2011. Painetun vuosikertomuksen voi tilata
sähköpostitse osoitteesta info@upm.com.

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön kotisivuilla selvityksen hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitykset ovat
ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina.

Linkki UPM:n vuosikertomukseen 2010

Lisätietoja antaa:

UPM Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi