UPM tuo uuden FSC-standardin Suomen metsiin

(UPM, Helsinki, 15.3.2011 klo 11:00) - UPM hakee Suomessa sijaitseville
metsilleen FSC (Forest Stewardship Council) -sertifikaattia. Samalla UPM
laajentaa metsäpalvelujaan tarjoamalla yksityisille metsänomistajille
FSC-sertifiointia. UPM:n metsät ja valtaosa Suomen yksityismetsistä ovat jo
sertifioituja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes)-standardin mukaisesti.

"Yhtiön metsien FSC-sertifiointi laajentaa UPM:n mahdollisuuksia toimittaa
asiakkaan haluamalla tavalla sertifioidusta puusta valmistettuja tuotteita.
Näin voimme entistä paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin", sanoo
markkinointijohtaja Kari Ylönen.

"Tarkastelemme tuotteidemme ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta.
Kestävän kehityksen mukainen metsien hoito ja puunhankinta on yksi osa tätä
elinkaariajattelua. Metsäsertifiointi, kuten FSC ja PEFC, kertoo tuotteen
raaka-aineen hankinnasta asiakkaalle", sanoo ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta.

UPM aloittaa FSC-sertifioinnin eteläisen Suomen metsistä ja kokemusten
kartuttua päätetään etenemisaikataulusta. FSC-standardin käyttöönottoa
valmistellaan.

Suomen uusi FSC-standardi hyväksyttiin tammikuussa 2011 ja metsille voi hakea
uuden standardin mukaista sertifikaattia toukokuusta lähtien. FSC-standardista
ja sen vaatimuksista sovittiin ympäristöjärjestöjen ja metsäteollisuuden
välisissä neuvotteluissa.

UPM pyrkii maksimoimaan sertifioidun kuidun käytön ja edistämään metsien
sertifiointia maailmanlaajuisesti. UPM seuraa kaiken hankkimansa puun
alkuperää. UPM:n tuotteissa käytetyn sertifioidun kuidun osuus oli 79
prosenttia vuonna 2010.

Kaikki UPM:n omistamat metsät on sertifioitu; Suomessa ne on PEFC-sertifioitu,
USA:n Minnesotassa SFI-sertifioitu, Isossa-Britanniassa sekä FSC- että
PEFC-sertifioitu (UKWAS) ja Uruguayssa FSC-sertifioitu.

Lisätietoja antavat:
Timo Lehesvirta, ympäristöjohtaja, Energia ja sellu, UPM, puh. 0400 752 212
Kari Ylönen, markkinointijohtaja, Paperi, UPM, puh. 0204 150 430

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15
maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan
ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto,
vesi, metsä ja jätteet ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii
jatkuvasti parantamaan ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020
asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. www.upm.fi/vastuullisuus

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com