UPM parantaa energiatehokkuuttaan ja tavoittelee teollisuuden parasta hiilijalanjälkeä

(UPM, Helsinki 25.2.2011 klo 11.00) - UPM on viimeisen kahden vuoden aikana
tehostanut energiankäyttöään merkittävästi parantamalla tuotantoprosesseja,
uudistamalla laitteistoa sekä sitouttamalla henkilöstöä energiatehokkuuteen.
Toimillaan UPM on pienentänyt sähkön- ja lämmönkulutustaan 9 % paperitonnia
kohti ja saavuttanut 55 miljoonan euron säästöt. Toimenpiteiden vaikutus
hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen on 7 %.

"UPM pyrkii jatkuvasti parantamaan liiketoimintojensa energiatehokkuutta.
Pitkän aikavälin tavoitteenamme on saavuttaa teollisuuden paras hiilijalanjälki
energiatehokkuutta parantamalla sekä lisäämällä hiilineutraalin ja bioenergian
käyttöä", sanoo johtaja Markku Taavitsainen UPM:n Paperiliiketoiminnasta.

Vuosina 2009-2010 toteutetussa energiakampanjassa UPM:n henkilöstö sitoutui
konsernilaajuisesti energiatehokkuuden parantamiseen. Henkilöstö teki kehitys-
ja investointiehdotuksia sekä jakoi parhaita ideoita ja käytäntöjä yhtiön
tehtailla eri liiketoimintojen kesken. Kampanjan aikana käynnistettiin 9
miljoonalla eurolla yhteensä 140 kehitysideaa, joilla saavutettiin pysyviä
vaikutuksia.

”Saimme useilla pienillä teoilla aikaan isoja parannuksia. Esimerkiksi Rauman
paperitehtaalla kehitettiin mekaanisen massan valmistusta. Uudistusten
tuloksena tehdas säästää vuosittain energiaa saman verran, kuin kuluu 10 000
omakotitalon lämmitykseen”, kertoo Taavitsainen.

UPM:n tehtaiden energiankäyttö muodostuu sähkön ja lämmön kulutuksesta.
Paperinvalmistuksessa suurin osa energiasta kuluu mekaanisen massan
valmistukseen, pumppauksiin, tyhjöjärjestelmiin ja tuotteiden kuivaukseen. UPM
tuottaa kaiken paperinvalmistuksessa tarvitsemansa lämmön sekä kolmanneksen
sähköstä paperi- ja sellutehtaiden yhteyteen rakennetuissa sähkön- ja lämmön
yhteistuotantolaitoksissa. Tehdasvoimalaitosten energiantuotanto perustuu
pääosin uusiutuviin, biomassapohjaisiin polttoaineisiin, kuten kuoreen ja
hakkuutähteisiin.

UPM:n käyttämästä polttoaineesta on biomassapohjaista Suomessa 80 % ja
maailmanlaajuisesti 68 %. Yhtiö tuottaa 30 % Suomen uusiutuvasta bioenergiasta
ja on Euroopan toiseksi suurin biomassapohjaisen sähkön tuottaja. Kaikkiaan 77
% UPM:n tuottamasta sähköstä on hiilidioksidipäästötöntä.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Markku Taavitsainen, Tuotannon tuki, UPM:n paperiliiketoiminta, puh:
020 4150 058

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15
maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

UPM on sitoutunut parantamaan ympäristötoimintaansa jatkuvasti. Biofore-yhtiönä
UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko
niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet
ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan
ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin
tavoitteet. www.upm.fi/vastuullisuus

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com