UPM laajentaa taimituotantoa Suomessa ja Uruguayssa

(UPM, Helsinki, 23.2.2011 klo 10.00) - UPM kasvattaa taimituotantoaan Suomessa
Joroisissa ja perustaa uuden taimitarhan Uruguayihin. Laajennuksella turvataan
laadukkaan taimi- ja siemenmateriaalin saatavuus, mikä on perusta onnistuneelle
puun kasvatukselle niin pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsissä kuin eteläisen
pallonpuoliskon puuviljelmillä.

Joroisten taimitarhan laajennuksen yhteydessä taimitarhalle rakennetaan uusi
kasvihuone, joka valmistuu tulevan kesän aikana. Ensimmäiset uudessa
kasvihuoneessa tuotetut taimet istutetaan yhtiön sekä sen
metsäpalveluasiakkaiden metsiin ensi vuoden istutuskaudella. Taimitarha
perustettiin vuonna 1980 ja se työllistää sesonkiaikana noin 30 henkilöä.

Uruguayssa UPM:n puuviljelmäyhtiö Forestal Oriental rakentaa uuden taimitarhan
Guichónin kuntaan Paysandun hallintoalueella. Uuden taimitarhan arvioidaan
valmistuvan maaliskuussa 2012. Taimitarha työllistää noin 100 henkilöä.

Forestal Oriental kasvattaa kahta eukalyptuslajiketta - Eukalyptus grandista
pistokkaista ja Eukalyptus dunniita pääosin siemenistä. Uusi taimitarha
mahdollistaa Eucalyptus dunnii -lajikkeen kasvattamisen pistokkaista. Forestal
Orientalin toinen taimitarha, San Francisco, jatkaa toimintaansa Paysandussa.

Lisätietoja antavat:

Joroisten taimitarha: taimitarhapäällikkö Anne Immonen, puhelin 0204 16 0951
Uruguayn taimitarha: Forestal Oriental, johtaja Javier Solari, puhelin +598
98402738

Forestal Oriental on UPM:n puuviljelmäyhtiö Uruguayssa. Yhtiö on toiminut
vuodesta 1990 lähtien. Yhtiön päätoimipisteet sijaitsevat Paysandússa ja
Montevideossa. Forestal Oriental keskittyy kestävän kehityksen mukaiseen
eukalyptusviljelyyn Uruguayssa. Yhtiö omistaa noin 225 000 hehtaaria maata
josta noin 135 000 hehtaaria on puuviljelmäkäytössä. Pääosa yhtiön puusta
toimitetaan UPM:n Fray Bentosin sellutehtaalle.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15
maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä.

UPM - The Biofore Company - www.upm.fi