UPM Kymin uuden talteenottolaitoksen käynnistyksestä kaksi vuotta - tuotantotehokkuus parantunut ja fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähentyneet

(UPM Kymi, Kouvola, 23.6.2010 klo14.00) – UPM:n Kymin sellutehtaan uuden kemikaalien talteenottolaitoksen käynnistyksestä tuli kesäkuussa kuluneeksi kaksi vuotta. Alku on sujunut kokonaisuutena hyvin, ja laitoksen toimintaan ollaan tyytyväisiä.

Uusi talteenottolaitos on parantanut Kymin energiaomavaraisuutta ja tuotantotehokkuutta sekä vähentänyt fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Biopolttoaineiden osuus energiantuotannosta on noin 90 prosenttia, ja hiilijalanjälki lähestyy nollatasoa. Uuden talteenottolaitoksen myötä myös alueen ilmanlaatu on parantunut.

"Kaikki talteenottolinjan laitetoimitukset on toimituksina hyväksytty, ja tällä hetkellä teemme mekaanisen takuuajan päättymiseen liittyviä takuutarkastuksia. Suorituskykynsä ja käytettävyytensä osalta uudet prosessilaitteistot ovat täyttäneet tavoitteensa", kertoo käyttöpäällikkö Matti Tikka.

Tikan mukaan positiivista on, että talteenottolaitos on osoittanut toimintavarmuutensa ja hallittavuutensa eri tuotantovauhdeilla. "Olemme päässeet hyvään energiatehokkuuteen ja asetettuihin tuotantoyksikkökohtaisiin tavoitteisiin vaihtelevissa tehdastilanteissa. Päästöjen osalta tavoitteet saavutettiin heti talteenottolaitoksen käynnistymisvuoden aikana."

Kemikaalien talteenotto kuuluu sellunvalmistuksen pääprosesseihin. Talteenottolaitoksen tehtävänä on sellun keitossa käytettyjen kemikaalien talteenotto ja palautus uudelleen käyttöön. Samalla keitossa liuennut puuaines hyödynnetään energiaksi.

Kesäseisokissa kunnossapitotöitä

Kymin paperi- ja sellutehdas pysähtyvät kunnossapito- ja huoltoseisokkiin 27.6. Sellutehtaan seisokin yhteydessä saattaa esiintyä lievää, normaalista poikkeavaa hajua lähiympäristössä. Paperitehtaan tuotanto käynnistyy 1.7., ja sellutehtaan ylösajo alkaa 2.7.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM Kymi, puh. 0204 15 3600
Käyttöpäällikkö Matti Tikka, UPM Kymi, puh. 0204 15 292