UPM Kaukaan päästön ympäristökuormitus vaikuttaa vähäiseltä

Maanantai 3. tammikuuta 2011

Viimeisten näytteiden perusteella päästön vaikutukset näyttävät rajoittuvan lievään orgaanisen aineen pitoisuuden kasvuun kuormitetulla alueella. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy ottaa seuraavat näytteet torstaina 6.1., ja kaikki analyysit ovat valmiita maanantaina 10.1.

Yhteyshenkilö UPM:ssä: Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Pentti Hirvonen, UPM, Kaukas, puh. 040 573 2510

**********
Perjantai 31.12.2010

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n perjantaistenkin näytteiden mukaan Saimaan veden happitilanne on edelleen erinomainen ja ravinnepitoisuudet ovat tutkitulla alueella normaalitasolla. Näytteiden otto jatkuu maanantaina laajennetulla alueella.

Yhteyshenkilö UPM:ssä: Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Pentti Hirvonen, UPM, Kaukas, puh. 040 573 2510

**********
Torstai 30.12.2010

UPM Kaukaan päästön vaikutuksia tutkitaan

(UPM, Lappeenranta, 30.12.2010 klo 16.40) - UPM Kaukaan sellutehtaan käynnistyksessä viime yönä Saimaaseen päässeen suopa- ja mustalipeäpäästön jälkeen on saatu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n näytteisiin perustuva lausunto järviveden laadusta.

Lausunnon mukaan Saimaan vedessä oli puhdasvesiviemärin lähellä havaittavissa päästön vaikutusta, lähinnä orgaanisen aineen pitoisuuden ja sähkönjohtavuuden kasvuna. Jos vertaa tilannetta vuoden 2003 päästöön, oli lähialueen vesi silloin hapetonta, kun tänään happitilanne oli erittäin hyvä. Myös veden väriarvot olivat huomattavasti paremmat kuin silloin.

Koska kaikkia analyysejä ei ole vielä tehty, päästön vaikutuksen suuruutta on vielä vaikea arvioida. Vesistöstä otetaan näytteet huomenna perjantaina ja seuraavan kerran maanantaina.

Kesällä 2003 Kaukaan sellutehtaan kunnossapitoseisokin jälkeisen käynnistyksen yhteydessä tehtaan jätevedenpuhdistamon toiminta heikentyi ja Saimaaseen joutui lupaehdot ylittänyt määrä päästöjä.

Lisätietoja antaa:
Pentti Hirvonen, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö, 040 573 2510