UPM Forest Life palkittiin kunniakirjalla sähköisen oppimisen e-Eemeli-kilpailussa

(UPM, Helsinki, 22.4.2010) - UPM:n virtuaalimetsäretki UPM Forest Life on palkittu kunniakirjalla Suomen eOppimiskeskuksen järjestämässä e-Eemeli-kilpailussa. www.upmforestlife.com oli yksi korkeatasoisen kilpailun finalistista.

Kilpailun arvosteluraati arvioi sivustoa seuraavasti: "www.upmforestlife.com on helppokäyttöinen, monipuolinen ja viimeistelty tuote, joka sopii laajalle kohderyhmälle monine kieliversioineen. Tuote saa aikaan voimakkaan aistielämyksen ja edistää hyvin Suomi-kuvaa."

e-Eemeli on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kilpailu parhaasta sähköisestä oppimisratkaisusta. Tämän vuoden kilpailu on järjestyksessä yhdeksäs. Kilpailun tavoitteena on tuoda esille e-oppimisen toimittajia, tuotteita ja palveluita sekä edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua.

Kilpailuun ilmoitetut työt arvio raati, joka koostuu yritysten ja julkisen sektorin e-oppimisen, pedagogiikan ja koulutuksen asiantuntijoista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kilpailutöiden pedagogiseen ja tekniseen käytettävyyteen, kaupalliseen hyödynnettävyyteen, skaalautuvuuteen eri oppijoille, vuorovaikutteisuuteen, elämyksellisyyteen, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, ja käyttöikään.

UPM Forest Life -sivusto vie retkelle metsään. Hiirtä käyttämällä kävijä pääsee tutustumaan metsään ja nykyaikaiseen metsänhoitoon. Retki on sekä elämys että oppimiskokemus. Näet ja koet metsän täynnä elämää, tutustut eri lajeihin ja toimintaan metsässä. Voit rentoutua kuunnellen lintujen laulua ja puron solinaa. Tapaat ihmisiä, jotka työskentelevät metsässä tai nauttivat sen tarjoamista virkistysmahdollisuuksista.

Vuoden 2007 maaliskuussa avattu UPM Forest Life -sivusto on löytänyt tiensä kaikkialle maailmassa. Tähän mennessä sivustoon on tutustunut yli 1,7 miljoonaa kävijää. Viime aikoina se on ollut erityisen suosittu Ranskassa. Metsäretken voi tehdä niin suomeksi, englanniksi, kiinaksi, ranskaksi kuin saksaksi.

UPM Forest Life on myös yksi ENO-Environment Onlinen käyttämistä opetusmateriaaleista. ENO on kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen keskittynyt virtuaalikoulu ja verkosto, jonka toimintaan osallistuu tuhansia kouluja yli sadasta maasta.

www.upmforestlife.com on saanut laajaa tunnustusta: Suomen Metsäyhdistys myönsi sille Pro Silvis –mitalin syksyllä 2008. Se voitti myös 2008 oman sarjansa internetin ”Oscareina” pidetyssä Webby Awards -kilpailussa. Syksyllä 2007 sivusto sai arvostetussa viestintäalan European Excellence Awards -kilpailussa kaksi pääpalkintoa. Lisäksi palvelu on päässyt finaaliin Cannesissa sekä LIA:ssa, palkittu hopealla EPICA:ssa, valittu Suomessa vuoden 2007 metsäteoksi sekä voittanut kaksi kategoriaa Grand One:ssa.

Jatkoksi metsäretkelle UPM lanseerasi vuonna 2010 www.upmcarbonlife.com -sivuston, jossa kerrotaan uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta valmistettujen tuotteiden ja energiantuotannon merkityksestä hiilen kierrossa.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Timo Lehesvirta, UPM, kestävä metsätalous, puhelin 0400 752 212.

www.upmforestlife.com


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upmbiofore.com ja www.upm-kymmene.fi

Suomen eOppimiskeskus ry verkottaa suomalaiset e-oppimisen toimijat. Yhdistys edistää e-oppimisen kehittämistä ja käyttöönottoa yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Lisäksi se tiedottaa muun muassa alan tutkimuksista, julkaisuista, tapahtumista sekä uutisista. www.eoppimiskeskus.fi