UPM Converting panostaa uusien liiketoimintojen kehittämiseen


UPM-Kymmenen jalostusmateriaalitoimiala UPM Converting panostaa voimakkaasti uusien, nopeasti kasvavien liiketoimintojen kehittämiseen. Tavoitteena on luoda entistä enemmän toimialan omaan erikoisosaamiseen ja tuotekehitykseen perustuvia uusia, korkean jalostusasteen tuotteita. Tähän mennessä UPM Converting on panostanut uusien tuotteiden ja liiketoimien kehitykseen noin 75 miljoonaa markkaa vuodessa mutta nyt määrää on aikomus kasvattaa.

 

Kiinnostavia mahdollisuuksia avaavat esimerkiksi viestivät eli ns. älykkäät pakkausmateriaalit. Uusien tuotteiden suunnittelutyölle antaa hyvän pohjan toimialan eri yksiköiden vahva yhdistelmämateriaaliosaaminen ja monipuolinen markkinatuntemus.

Tarkoitusta varten UPM Converting on päättänyt perustaa New Ventures -ryhmän, jonka tehtävänä on kehittää uusia liiketoimintoja yhdessä toimialan eri yksiköiden kanssa sekä varmistaa hankkeille riittävä resurssointi. New Ventures -ryhmän vetäjäksi on nimitetty OTK Jussi Vanhanen. Hän raportoi toimialajohtaja Pentti Kalliolle.

UPM Convertingin liiketoiminta-alueita ovat tarra- ja irrokemateriaalit sekä korkean jalostusasteen omaavat pakkausmateriaalit. Toimialan ydinosaamista ovat myös kirjekuori- ja pakkauspaperit sekä erilaiset teollisuuskääreet, joissa sillä on vahva markkina-asema. UPM Convertingin liikevaihto vuonna 1999 oli 1,7 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskentelee 7 470 henkilöä.


UPM Converting
Viestintä
3.10.2000