UPM, Paperiliitto ja Metalliliitto ovat sopineet metsäomaisuuskaupasta

Paperiliitto ja Metalliliitto ovat sopineet metsäomaisuuskaupasta UPM:n kanssa. Kauppa koskee Salon seudulla sijaitsevia 895 hehtaarin ja Nummi-Pusulan alueella sijaitsevia 693 hehtaarin metsäomaisuuskokonaisuuksia. Samalla liitot ovat tehneet pitkäaikaisen puukauppa- ja metsänhoitosopimuksen UPM:n kanssa. Kummankin liiton omistusosuus kaupan kohteesta on 50 %.

Paperiliitolle ja Metalliliitolle metsäomaisuuden osto on suomalainen, vakaa ja pitkäaikainen sijoitus. Liitot uskovat metsätalouden kannattavuuteen ja suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuuteen.

UPM tarjosi helmikuussa 2009 ostettavaksi 30 000 hehtaaria yhtiön metsäomaisuuskeskittymistä erillään olevia kohteita. Yhtiö etsi niiden ostajiksi pitkäjänteiseen metsänomistukseen sitoutuvia yhteistyökumppaneita. Tarjouksia kohteista ovat tehneet ja kauppoja on tehty sekä yksityishenkilöiden, kotimaisten yhteisöjen että ulkomaalaisten sijoittajien kanssa, mikä osaltaan monipuolistaa metsänomistajarakennetta Suomessa.

Lisätietoja:

Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, UPM, puhelin 040 751 7972
Liittosihteeri Petri Vanhala, Paperliitto, puhelin 0400 759 872
Talouspäällikkö Kari Sairo, Metalliliitto, puhelin 0400 871 714