Työsulku jatkuu UPM:n sellu- ja paperitehtailla Suomessa, Selkkauksesta johtuvat tappiot UPM:lle arvioidun mukaiset

Työsulku jatkuu kaikilla UPM:n sellu ja paperitehtailla Suomessa Paperiliiton hylättyä tänään valtakunnansovittelijan tekemän toisen esityksen paperiteollisuuden työehtosopimukseksi. Metsäteollisuus ry on hyväksynyt sovintoehdotuksen. Työnantajat hyväksyivät jo valtakunnansovittelijan ensimmäisen sovintoesityksen, jonka Paperiliitto hylkäsi 5.6.2005.

"Paperiliitto ei tunnusta kilpailuympäristön muutokseen liittyviä selviä tosiasioita. Mielestäni työntekijät paikallistasolla ymmärtävät muutoshaasteet paremmin. Liitto on nyt valinnut tien, joka johtaa rajuihin rakennemuutoksiin suomalaisessa paperiteollisuudessa", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

"Nyt tehty sovintoehdotus olisi antanut mahdollisuuksia kilpailukyvyn kehittämiseen suomalaisissa yksiköissä. Ehdotus olisi muun muassa antanut tehtaiden johdolle ja työntekijöille liikkumavaraa ja edellytyksiä sopia paikallisesti töiden mielekkäästä järjestelystä."

Tuotannon pysähtymisestä aiheutuneet välittömät taloudelliset vaikutukset liikevoittoon ovat olleet aiemmin arvioidun mukaiset eli noin 4 miljoonaa euroa päivässä. Lakkojen ja työsulun johdosta UPM:n toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja on selkeästi tappiollinen.

Metsäteollisuus ry ilmoitti tänään uudesta työsulusta 15.7.2005 asti. Työsulku puretaan, mikäli sopimukseen päästään aikaisemmin. Valtakunnansovittelija aikoo esittää sovintolautakunnan asettamisesta työkiistan ratkaisemiseksi.

Työsululla työnantajat haluavat varmistaa, ettei Paperiliiton määräämä ylityökielto aiheuta sellu- ja paperikoneiden jatkuvia alasajoja ja mahdollisia vahinkoja. Ylityökiellon aikana koneita ja sellutehtaita on toistuvasti pysäytetty suomalaisilla laitoksilla.

Lisätietoja antaa:
Pohjois-Euroopan henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, puh. 040 512 2042
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 040 700 3721

UPM
Viestintä
23.6.2005