Tuotanto UPM:n Voikkaan tehtaalla ja Kymin PK 7:llä on päättynyt - Työstä työhön -ohjelma on käynnistynyt lupaavasti

(UPM, Helsinki, 24.7.2006) – UPM:n Voikkaan tehdas ja Kymin PK 7 pysähtyivät kesätauolle kesä-heinäkuun vaihteessa eivätkä käynnisty enää. Koneiden tilauskanta ja tuotteiden valmistus on siirretty kevään ja kesän aikana UPM:n muille koneille. Tuotesiirrot ovat onnistuneet erittäin hyvin, ja ne ovat saaneet asiakkaiden hyväksynnän. Voikkaan henkilöstön palkanmaksu jatkuu joulukuulle 2006 saakka.

UPM:n Työstä työhön -ohjelma sulkemisten vaikutusten lievittämiseksi on käynnistynyt lupaavasti. Lähes 200 henkilöä on jo työllistynyt tai työllistyy lähiaikoina.

Tähän mennessä noin 50 henkilöä on sijoittunut yhtiön sisällä muihin tehtäviin. Voikkaan koneiden purkamista ja kiinteistön hoitoa varten tehtaalle jää noin 60 henkilöä vuoden 2007 loppuun saakka. Lisäksi UPM:n puutuotetoimialalla arvioidaan avautuvan noin 50 – 100 uutta tehtävää vuoden sisällä.

Uuden työpaikan UPM:n ulkopuolelta on tähän mennessä löytänyt yli 30 henkilöä. Lisäksi Empower Oy palkkaa UPM:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti vähintään 50 henkilöä elokuun loppuun mennessä metsäteollisuudelle kunnossapitopalveluja tarjoavaan toimintayksikköönsä Voikkaalla. Työntekijöiden määrää lisätään syksyn aikana sitä mukaa, kun yhtiö on solminut uusia huoltosopimuksia.

UPM teki toukokuussa Voikkaalla selvityksen, jonka mukaan vajaa 100 henkilöä vastanneista olisi valmis muuttamaan uuden työpaikan vuoksi. Uudelleenkoulutusta harkitsee noin 200 henkilöä. Työstä työhön -ohjelmallaan UPM tukee taloudellisesti sekä uudelleenkoulutusta että paikkakunnalta toiselle muuttoa.


Lisätietoja antavat:
Voikkaan tuotantoyksikön johtaja Aki Kohonen, puhelin 020 415 3291
Henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, Pohjois-Eurooppa, puhelin 040 512 2042