Toimitusjohtaja Jussi Pesonen arvioi UPM:n alkanutta vuotta yhtiökokouksessa - Tarraliiketoiminnasta muodostetaan oma toimiala

(UPM, Helsinki, 27.3.2007 klo 15.00) – Yhtiökokouksessa pitämässään katsauksessa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen arvioi alkanutta vuotta.

"Euroopassa paperin kokonaiskysyntä on jatkunut hyvänä ja odotamme koko vuoden toimitusten kasvavan viime vuodesta."

"Sanomalehtipapereissa on saatu toteutettua hinnankorotuksia, samoin päällystämättömissä hienopapereissa ja joissakin erikoispapereissa. Päällystettyjen hienopapereiden hinnat ovat pysyneet vakaina. Aikakauslehtipapereiden hintojen korotus ei ole onnistunut nykyisessä markkinatilanteessa ja niiden hintakehitys on ollut selkeä pettymys," arvioi Pesonen.

UPM ilmoitti yhtiökokouksessaan, että sen tarraliiketoiminnasta on muodostettu vuoden 2007 alusta lukien erillinen toimiala. Uusi Tarratoimiala muodostuu UPM Raflatacin tarralaminaateista ja RFID-etätunnisteista.

"Tarraliiketoiminta on UPM:n ydinliiketoimintaa ja muodostaa yhtiölle strategisen kasvualueen. Liiketoimintaan on panostettu viime vuosina voimakkaasti ja sen liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet hyvin. Tarraliiketoiminnan raportointi erillisenä toimialana lisää läpinäkyvyyttä ja antaa omistajille entistä paremmat mahdollisuudet arvioida liiketoiminnan kehitystä," sanoi Pesonen.

Samassa yhteydessä Jalostustoimiala lopetetaan ja Walki Wisan raportointi siirretään muihin toimintoihin. UPM ilmoitti helmikuussa allekirjoittaneensa sopimuksen Walki Wisan myynnistä pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2007 toisella neljänneksellä.

Vuosien 2005 ja 2006 avainluvut UPM:n Tarratoimialasta ja uudelleen ryhmitellyistä muista toiminnoista ovat oheisessa liitteessä.

Toimitusjohtaja Pesosen yhtiökokousesitys kokonaisuudessaan on UPM:n internetsivuilla www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet.