Toimitusjohtaja Juha Niemelä: Hienopaperin osuus kokonaiskysynnästä kasvaa nykyistä suuremmaksi

UPM-Kymmene -konserniin kuuluvan Kymi Paper Oy:n uusi hienopaperin päällystyslaitos vihittiin käyttöön maanantaina 5.8. Kuusankoskella. Vihkimisen suoritti pääministeri Paavo Lipponen. Vihkimistapahtuman jälkeen päällystyskoneen nopeutta kasvatettiin pääministerin ohjaamana uuteen päällystyskoneiden maailmanennätysvauhtiin, 2 204 metriin minuutissa. Ennätysyritys onnistui ongelmitta. Aikaisempi maailmanennätys oli 2 150 metriä minuutissa ja myös se oli Kymin C3:n tekemä.

"Hienopapereiden osuus painopaperien kysynnästä on lähes puolet. Näinollen ne muodostavat suurimman yksittäisen tuoteryhmän maailman painopapereista. Tulevaisuudessa näiden Kymin paperitehtaan edustamien paperilajien osuus kokonaiskysynnästä tulee olemaan nykyistä suurempi. Tämä johtuu hienopapereiden loppukäyttökohteiden keskimääräistä voimakkaammasta kasvusta ja Aasian markkinoiden kysynnän painottumisesta hienopaperituotteisiin", totesi UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Juha Niemelä vihkiäisten juhlapuheessa.

Niemelä painotti investoinnin merkittävyyttä yhtiön kannalta. "280 miljoonan euron investointikustannuksellaan se on toistaiseksi, yrityskaupat pois lukien, UPM-Kymmenen suurin yksittäinen investointihanke 1996 tapahtuneen fuusion jälkeen."

Finesse-nimen saanut päällystyskone valmistaa ohuita päällystettyjä hienopapereita käytettäväksi korkealuokkaisissa aikakauslehdissä ja luetteloissa. Erityisesti paperin valkoisuudesta, painetun pinnan kiillosta ja hyvästä opasiteetista eli läpinäkymättömyydestä on saatu positiviista palautetta.
Uuden sukupolven papereita on tähän mennessä toimitettu noin 250:lle merkittävälle asiakkaalle kautta maailman.

Päällystyslaitokseen kuuluvat mm. välirullaimet, kaksiasemainen OptiCoater-päällystyskone, super- ja sofkalanterit sekä pituusleikkuri. Artti-nimellä tunnettu investointiprojekti sisälsi myös päällystämätöntä hienopaperia valmistaneen PK 8:n uudistamisen moderneinta paperinvalmistustekniikkaa edustavaksi pohjapaperikoneeksi. Parhaimmillaan projekti työllisti noin 1 100 henkilöä.

Nyt käyttöön vihitty päällyskone on tuotantotehokkuudeltaan johtava maailmassa. Sen keskimääräinen vrk-tuotanto, 1 557 tonnia sekä 24 tunnin keskimääräinen minuuttinopeus, 1 785 metriä, ovat päällystyskoneiden maailmanennätyksiä. Myös tuotantolinjaan kuuluvien superkalanterin sekä pituusleikkurin vauhdit ovat maailmanennätyksiä.

"Projektissa tavoitteena ollut 400 000 tonnin vuosituotantokyky tullaan ylittämään jo lähitulevaisuudessa. Se kertoo hyvin suunnitellusta ja toteutetusta hankkeesta", totesi Kymi Paper Oy:n toimitusjohtaja Pertti Asunmaa.

UPM-Kymmene
Konserniviestintä
5.8.2002