Time Inc. ja UPM käynnistävät metsien monimuotoisuustutkimuksen Kanadassa

(UPM, Westmont, 26.4.2007 klo 8.00 CST) – Time Inc. ja UPM käynnistävät Kanadassa monimuotoisuustutkimuksen yhteistyössä Monctonin yliopiston, New Brunswickin luonnonvaraministeriön (Department of Natural Resources), Bird Studies Canadan ja Nature Conservancy of Canadan kanssa. Tutkimuksessa pyritään arvioimaan talousmetsien luonnon monimuotoisuutta lintuseurannan avulla. Tulosten perusteella voidaan edelleenkehittää parhaita metsänhoitokäytäntöjä New Brunswickin metsissä ja Kanadan pohjoisissa havumetsissä.

Time Inc. on maailman suurin aikakauslehtikustantaja ja UPM maailman johtava aikakauslehtipaperin tuottaja. ”Olemme molemmat sitoutuneet kestävään metsätalouteen”, sanoo, Time Inc:n kestävästä kehityksestä vastaava johtaja David Refkin.

UPM on kehittänyt maailmanlaajuista metsien monimuotoisuusohjelmaa ja ohjelman vaikutusten seurantajärjestelmää. Sen mukaisesti yhtiö kehittää metsänhoidon parhaita käytäntöjä omissa metsissään. Kanadassa aloitettava tutkimus on osa monimuotoisuusohjelmaa.

Tutkimus tehdään UPM:n hoidossa olevissa osavaltion metsissä, sekä osittain UPM:n omissa metsissä New Brunswickissa. Tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää menetelmä, jota voidaan käyttää mallina tutkittaessa Kanadan metsien monimuotoisuutta tulevaisuudessa. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös laajemmin kansallisessa ja kansainvälisessä monimuotoisuustutkimuksessa, metsien sertifioinnissa sekä ohjeita ja säädöksiä kehitettäessä. Metsien monimuotoisuus on metsänhoitomenetelmien kestävyyden mittari, ja tiettyjä lajeja voidaan käyttää apuna monimuotoisuuden seurannassa.

”Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta tehdä yhteistyöstä Time Inc:n kanssa tässä merkittävässä tutkimuksessa”, toteaa UPM:n metsänhoitopäällikkö Bernard Robichaud Kanadasta. ”Monctonin yliopisto vastaa tutkimusohjelmasta ja New Brunswickin luonnonvaraministeriö edustaa metsänomistajaa. Bird Studies Canada (BSC) ja Nature Conservancy Canada (NCC) ovat kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat kumppaneina ja tuovat oman asiantuntemuksensa projektiin.”

”Hanke yhdistää ainutlaatuisella tavalla laajan lintututkimuksen ja useiden lajien tehostetun pesäseurannan”, toteaa Monctonin yliopiston maisemansuojelun tutkimusprofessori, tohtori Marc-Andre Villard.

Useita varpuslintu- ja tikkalajeja arvioidaan monimuotoisuuden mittareina, ja niiden lisääntymistä seurataan talousmetsissä ja vertailualueilla.

"Tavoitteena on tutkia, miten linnut reagoivat eri metsänhoitotoimenpiteisiin. Sen perusteella voidaan kehittää hakkuusuunnitelmia ja -menetelmiä niin, että lajisto säilyy elinvoimaisena", kertoo tohtori Villard. Seurantalajien esiintyminen ja onnistunut lisääntyminen hakatuilla alueilla tai maisemassa olisi osoitus siitä, että luonnon palautumiskyky on hyvä.”

"Nature Conservacy of Canada (NCC) on Kanadan johtava lajiston suojeluun erikoistunut järjestö, joka edistää New Brunswickissa ja Kanadassa monimuotoisuuden suojelua", kertoo johtaja John Foley, joka vastaa NCC:n Atlantin alueella maa-alueiden suojelusta. "Tuemme tätä tutkimusta, koska se edistää metsänhoitomenetelmien kehittämistä New Brunswickin ja Kanadan tärkeimmillä metsäalueilla."

"Soveltavan tutkimuksen tukeminen on tärkeä osa osavaltion omistamien alueiden hoitoa", sanoo eläinbiologi Scott Makepeace New Brunswickin luonnonvaraministeriöstä. "Tutkimus tuottaa perustietoa, jota voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä ja täsmennettäessä osavaltion maille asetettavia strategisia tavoitteita."

Tutkimus alkaa huhtikuussa 2007, ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan kahden tai kolmen vuoden kuluessa.

Lisätietoja:
Metsänhoitopäällikkö Bernard Robichaud, metsät ja puunhankinta, UPM, Kanada, puh. +1 506 627 3431, sähköposti: bernard.robichaud@upm-kymmene.com
Johtaja David Refkin, kestävä kehitys, Time Inc., puh. +1 212 522 3356, sähköposti: david_refkin@timeinc.com
Tohtori Marc-André Villard, Monctonin yliopisto, puh. +1 506 858 4334, sähköposti: marc-andre.villard@umoncton.ca