The Capital Groups Companies, Inc. rahastojen osuus UPM-Kymmenen äänimäärästä 9,85 prosenttia

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 24.7.2002 UPM-Kymmenen osakkeita seuraavasti:

Capital Research and Management Company, osakkeita 17 437 612
Capital Guardian Trust Company 13 635 079
Capital International, Inc. 584 495
Capital International Ltd. 342 866
Capital International, S.A. 148 041

Yhteensä 34 148 093

Tämä osakemäärä on yhteensä 12,37 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

The Capital Group Companies, Inc.-ryhmään kuuluvilla rahastoilla oli valtuutus käyttää äänioikeutta seuraavilla osakkeilla:

Capital Research and Management Company, osakkeita 13 487 012
Capital Guardian Trust Company 11 250 137
Capital International, Inc. 545 095
Capital International Ltd. 271 038
Capital International, S.A. 60 384

Yhteensä 25 613 666

The Capital Group Companies, Inc:in hallinnoima osuus yhtiön äänimäärästä oli 24.7.2002 yhteensä 9,85 prosenttia.


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
31.7.2002