The Capital Group Companies, Inc. rahastojen osuus UPM-Kymmenen äänimäärästä 4,95 prosenttia

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 19.3.2003
UPM-Kymmenen osakkeita seuraavasti:

Capital Research and Management Company, osakkeita 5 233 500
Capital Guardian Trust Company 7 018 688
Capital International, Inc. 426 070
Capital International Ltd. 262 400
Capital International, S.A. 5 400

Yhteensä 12 946 058

Tämä osakemäärä on yhteensä 4,95 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

The Capital Group Companies, Inc. -ryhmään kuuluvilla rahastoilla oli valtuutus käyttää äänioikeutta seuraavilla osakkeilla:

Capital Research and Management Company, osakkeita 5 233 500
Capital Guardian Trust Company 7 018 688
Capital International, Inc. 426 070
Capital International Ltd. 262 400
Capital International, S.A. 5 400

Yhteensä 12 946 058

The Capital Group Companies, Inc:in hallinnoima osuus yhtiön äänimäärästä oli 19.3.2003 yhteensä 4,95 prosenttia.

 

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
21.3.2003