The Capital Group Companies, Inc -rahastojen osuus UPM:n osakepääomasta 9,78 prosenttia


(UPM, Helsinki, 19.12.2006) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc -ryhmään kuuluvat rahastot hallinnoivat 15.12.2006 yhteensä 51,660,753 UPM-Kymmene Oyj:n osaketta seuraavasti:

Capital Research and Management Company, 25 310 600 osaketta
Capital Guardian Trust Company, 19 816 547
Capital International, Inc., 101 228
Capital International Limited, 5 629 265
Capital International, S.A., 803 113

Tämä osakemäärä on yhteensä 9,78 prosenttia UPM-Kymmene Oyj:n osakepääomasta.

Samaan aikaan The Capital Group Companies, Inc -ryhmään kuuluvilla rahastoilla oli oikeus käyttää 41,124,250 UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen äänioikeutta seuraavasti:

Capital Research and Management Company, 19 810 600 osaketta
Capital Guardian Trust Company, 16 509 900
Capital International, Inc., 77 200
Capital International Limited, 4 133 992
Capital International, S.A., 592 558

Tämä äänioikeuksien määrä on yhteensä 7,86 prosenttia UPM-Kymmene Oyj:n osakkeiden äänioikeuksista ja osakepääomasta.