The Capital Group Companies, Inc -rahastojen osuus UPM:n osakepääomasta 10,03 prosenttia

(UPM, Helsinki, 27.10.2006) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 20.10.2006
UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Capital Research and Management Company, osakkeita 26 373 000
Capital Guardian Trust Company 19 202 127
Capital International, Inc. 112 828
Capital International Limited 5 960 605
Capital International, S.A. 845 655

Yhteensä 52 494 215

Tämä osakemäärä on yhteensä 10,03 prosenttia UPM-Kymmene Oyj:n osakepääomasta.

The Capital Group Companies, Inc. -ryhmään kuuluvilla rahastoilla oli valtuutus käyttää äänioikeutta seuraavilla osakkeilla:

Capital Research and Management Company, osakkeita 20 873 000
Capital Guardian Trust Company 15 683 580
Capital International, Inc. 88 800
Capital International Limited 4 416 172
Capital International, S.A. 604 600

Yhteensä 41 666 152

The Capital Group Companies, Inc:in hallinnoima osuus UPM-Kymmene Oyj:n äänimäärästä oli 20.10.2006 yhteensä 7,96 prosenttia.