The Capital Group Companies, Inc –rahastojen osuus UPM-Kymmenen äänimäärästä 5,04 prosenttia

(UPM, Helsinki, 29.3.2006) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 23.3.2006
UPM-Kymmenen osakkeita seuraavasti:

Capital Research and Management Company, osakkeita 17 495 600
Capital Guardian Trust Company 8 536 181
Capital International, Inc. 128 428
Capital International Ltd. 7 773 224
Capital International, S.A. 753 200

Yhteensä 34 686 633

Tämä osakemäärä on yhteensä 6,63 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

The Capital Group Companies, Inc. -ryhmään kuuluvilla rahastoilla oli valtuutus käyttää äänioikeutta seuraavilla osakkeilla:

Capital Research and Management Company, osakkeita 13 395 600
Capital Guardian Trust Company 6 797 003
Capital International, Inc. 128 428
Capital International Ltd. 5 369 574
Capital International, S.A. 672 300

Yhteensä 26 362 905

The Capital Group Companies, Inc:in hallinnoima osuus yhtiön äänimäärästä oli 23.3.2006 yhteensä 5,04 prosenttia.