Tervasaaressa startti uusitulla paperikoneella

(UPM, Helsinki, 29.3.2012 klo 13.00) – Valkeakoskella sijaitsevan UPM:n Tervasaaren tehtaan uusittu tarran taustapaperia valmistava paperikone 8 on käynnistynyt. Uudistuksia tehtiin koko paperikonelinjalla nopeuden nostamiseksi ja paperin laadun parantamiseksi entisestään.

Uusinnan myötä paperikoneen kapasiteetti nousee 30 000 tonnilla.

”UPM vastaa investoinnilla tarrapapereiden kasvavaan kysyntään. Yhtiö haluaa näin varmistaa markkinajohtajan asemansa tarrapapereissa sekä tukea asiakkaidemme kasvua", sanoo Tervasaaren tehtaanjohtaja Pentti Putkinen.

”Uusi teknologia mahdollistaa entistä ohuempien korkealaatuisten paperien valmistuksen. Tuotannon ja materiaalien käytön tehostaminen parantaa lisäksi tarrapapereiden kilpailukykyä. Tämä vahvistaa paperipohjaisten tarramateriaalien asemaa kilpailussa markkinoilla olevien vaihtoehtoisten materiaalien ja tuotemerkintätekniikoiden kanssa”, UPM:n tarrapapereiden tuotepäällikkö Antti Heimola toteaa.

PK 8 on rakennettu vuonna 1996. Paperikoneen edellinen merkittävä uusinta tehtiin vuonna 2006.

Tervasaaressa valmistetaan noin 385 000 tonnia erikoispapereita kolmella paperikoneella. UPM on helmikuussa 2012 tehnyt esisopimuksen pakkauspaperivalmistuksensa siirtämisestä ruotsalaiselle Billerudille. Kauppaan kuuluvat Tervasaaressa voimapapereita eli kirjekuori-, pussi- ja teknisiä papereita valmistava paperikone 7 ja Pietarsaaren voima- ja säkkipaperia valmistava paperikone 1. Tavoitteena on saada kauppa päätökseen kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.   

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Pentti Putkinen, UPM Tervasaari, puh 0204 16 2300  

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

 

Linkki UPM Tervasaaren sivuille:
http://www.upm.com/FI/UPM/UPM-Lyhyesti/Globaalit-toiminnot/Tuotantoyksikot/Pages/UPM,-Tervasaari.aspx

Kuvia UPM Tervasaaresta:
http://pet.upm-kymmene.com/?cart=4543-bdfddblbfa&language=FI

UPM lyhyesti
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Tervasaari
UPM:n Tervasaaren tehtaalla on kolme paperikonetta. Niistä kaksi, PK 8 ja PK 5, valmistaa tarran taustapaperia ja PK 7 voimapapereita eli kirje- ja pussipapereita sekä teknisiä papereita. Valkeakoskella sijaitseva tehdas on maailman suurin tarroihin käytettävän irrokepaperin valmistaja. Paperikoneiden yhteinen tuotantokapasiteetti on 385 000 tonnia. Tervasaaren tuotannosta yli 90 prosenttia viedään ulkomaille. Suurin vientimarkkina on EU-maat. Henkilöstöä on noin 400.