Tervasaaren ja Caledonianin papereille Euroopan ympäristömerkki

(UPM, Helsinki, 21.12.2007, 18.30) – UPM:n Tervasaaren ja Caledonianin tehtaille on myönnetty Euroopan ympäristömerkin, EU-kukan, käyttöoikeus. EU-kukan ovat saaneet Tervasaaren kirjekuori- ja pussipaperit sekä Caledonianin aikakauslehtipaperi.

Viimeksi Euroopan ympäristömerkki myönnettiin tuotteille, jotka ovat valmistettu UPM:n Augsburgin, Steyrermühlin, Jämsänkosken ja Pietarsaaren paperitehtailla. Aiemmin merkin käyttöoikeuden ovat saaneet myös yli kymmenen muuta UPM:n tehdasta.

UPM on yksi ensimmäisistä paperinvalmistajista, joka on saanut tuotteilleen EU-kukan käyttöoikeuden. Ympäristömerkin saadakseen valmistajan on täytettävä tiukat ilma- ja vesipäästöille sekä jätehuollolle asetetut vaatimukset sekä vähennettävä energiankulutustaan.

Lisäksi valmistajan on täytettävä laajat ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät kriteerit. Tuotteessa käytettävien kuitujen on oltava joko kierrätyskuitua tai peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Yli 10 % kuiduista on oltava peräisin sertifioiduista metsistä. Valmistajan täytyy olla myös sitoutunut lisäämään ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä tuotannossaan.

Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden tukema ympäristömerkki ohjaa kuluttajia, jotka haluavat ostaa tiukat ympäristökriteerit täyttäviä, kestävästi tuotettuja papereita.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöanalyytikko Natasha Rubanin-Hilden, puhelin +358 40 731 0546

Tiedoksi toimituksille:
Euroopan ympäristömerkki, EU-kukka, perustuu vapaaehtoiseen järjestelmään, jonka tarkoituksena on kannustaa yrityksiä markkinoimaan ympäristöä vähemmän kuluttavia tuotteita. EU-kukkaa varten laaditut vaatimukset koskevat raaka-aineiden, energian ja veden kulutusta, päästöjä, jätehuoltoa, sertifioidun kuidun osuutta ja kemikaalien käyttöä. Arviointiperusteet on laadittu 24 tuoteryhmälle. Lisätietotoja: www.eco-label.com/finnish