Tanskalaisarkkitehtien UPM:n WISA®-Spruce kuusivanerista rakentama talo mallina ympäristöystävälliselle rakentamiselle

(UPM, Lahti, 20.12.2011 klo 10.30) – UPM on tukenut tanskalaisten arkkitehtien hanketta, jossa luodaan vaihtoehtoisia näkökulmia puutalojen rakentamiseen. Arkkitehtitoimisto Eentileen.dk rakensi Tanskaan UPM:n WISA-Spruce kuusivanerista puuhuvilan, joka toimii esimerkkinä innovatiivisesta rakennustyylistä, jossa yhdistyvät ympäristöystävällinen ja tehokas rakennustekniikka.

Erityistä pilottihankkeessa on se, että tanskalaisen perheen kodiksi tarkoitettu Villa Asserbo –huvila on rakennettu pääosin kuusivanerista. Hankkeessa hyödynnettiin uusia tapoja työstää puuta. Rakenteiden malli suunniteltiin tietokonesimulaation avulla ja tarvittavat vanerirakenteet toteutettiin CNC-työstökoneella. Itse rakentamiseen tarvittiin ainoastaan kaksi henkilöä, eikä isoa varastoa tai raskasta kalustoa tarvittu.

Yksi tanskalaisarkkitehtien Frederik Agdrupin ja Nicholas Bjørndalin suunnittelun lähtökohdista on ollut vähentää rakentamisen ympäristöä kuormittavia vaikutuksia. Villa Asserbon luonnonympäristö on säilynyt rakennusprosessista huolimatta lähes koskemattomana.

Agdrup ja Bjørndal uskovat, että Tulosta talo – projekteja voitaisiin toteuttaa tulevaisuudessa hyvinkin erilaisissa ympäristöissä, jopa katastrofialueilla. ”Idea voi osoittautua tulevaisuudessa yhteiskunnallisesti merkittäväksi innovaatioksi, jolla on sosiaalis-ekonomista merkitystä ja laajat kansainväliset markkinat”, arkkitehtitoimisto Eentileen.dk:n konsultti Ole Bjerg toteaa.

Arkkitehdit ovat analysoineet ja huomioineet hankkeessa koko tuotteen elinkaaren. Puuhuvilan hiilijalanjälki on hyvin pieni. Rakentamisessa ei ole käytetty betonia ja vanerin työstämisessä jäljelle jäävä pieni määrä puujätettä kierrätetään. Rakentamisessa on painotettu energiatehokkuutta ja sisäilmanlaatua. ”Hankkeessa on hyödynnetty asioita, jotka edustavat UPM:n Biofore-ajattelua eli innovatiivisuutta, ympäristöystävällisyyttä sekä uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita. Näihin asioihin haluamme panostaa myös tulevaisuudessa, sillä ne luovat meille uusia menestyksen mahdollisuuksia”, sanoo UPM:n vaneriliiketoiminnan Tanskan myyntipäällikkö Robin Wilén.

Agdrup ja Bjørndal tekivät kartoittavan tutkimuksen markkinoilla olevista puujalosteista valitessaan WISA-Spruce kuusivanerin raaka-aineeksi projektia varten. WISA-Spruce kuusivaneri on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja sille on myönnetty PEFC-ympäristömerkki.

Valokuvia kohteesta: 
https://bitly.com/wisaplywood

Lisätietoja antavat:
Portfolio manager, Riku Härkönen, UPM vaneriliiketoiminta, puh.02041 56269, riku.harkonen@upm.com
Myyntipäällikkö Robin Wilén, UPM vaneriliiketoiminta, Tanska, puh. +45 61 22 31 49, robin.wilen@upm.com

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM vaneriliiketoiminta tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada -vaneria huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 347 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja sen palveluksessa on noin 2500 henkilöä, joista 1700 Suomessa. UPM:llä on 6 vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa. www.wisa.fi, www.upmgrada.com

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com