Suomen suurin kiinteän puupolttoaineen käyttäjä vihittiin käyttöön

(Lappeenranta, 7.5.2010 klo 14) - Pohjolan Voiman, Lappeenrannan Energian ja UPM:n yhteishankkeena rakennetun Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos vihittiin tänään käyttöön. Vihkimisen suoritti ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Biovoimalaitoksen koekäyttö aloitettiin viime lokakuussa ja lämmön toimitukset UPM:lle ja Lappeenrannan Energialle alkoivat saman kuun aikana. Poikkeuksellisen ankara talvi mahdollisti laitoksen koekäytöt maksimitehoilla. UPM:n Kaukaan tehdasalueen yhteydessä sijaitseva voimalaitos on ollut täydessä toiminnassa jo marraskuusta lähtien.

Lämpöteholtaan 385 MW:n voimalaitos käyttää polttoaineenaan kuorta, oksia, latvuksia, kantoja, pienpuuta sekä turvetta. Voimalaitos on Suomen suurin kiinteän puupolttoaineen käyttäjä. Laitos käyttää sellaista puuainesta, jolle ei ole korkeamman jalostusasteen raaka-ainekäyttöä. Laitoksen vuotuinen polttoaineiden käyttö on noin 2 000 GWh, mikä vastaa noin 20 000 rekka-autollista. Laitoksen käyttämistä polttoaineista noin 80 % on biopolttoaineita, joista noin puolet on Kaukaan sahan sekä sellu- ja paperitehtaiden käyttämän puuraaka-aineen kuorta. Voimalaitos kykenee tuottamaan sähköä 125 MW:n teholla.

"Pitkä ja vaativa projekti valmistui pari viikkoa etuajassa ja alitti 244 miljoonan euron budjettinsa", kertoo projektijohtaja Erkki Repo. Enimmillään projektissa työskenteli yli 500 henkilöä. Nyt Kaukaan Voima työllistää ostopalveluiden kautta noin 30 henkilöä. Laitoksen käyttö ja kunnossapito ostetaan UPM:n Kaukaan tehtaalta.

"Laitoksen polttoainehuolto perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin, mikä luo vakautta energiatuotteiden hinnoitteluun. Laitos korvaa tulevaisuudessa merkittävän osan UPM:n ja Lappeenrannan Energian aikaisemmin maakaasulla tuotetusta energiasta", sanoo Kaukaan Voiman toimitusjohtaja Jukka Kiuru. Lappeenrannan kaukolämpötarpeesta Kaukaan Voima tekee tulevaisuudessa yli 80 %. Laitoksen sijainti osana Kaukaan tehdasintegraattia ja lähellä muita merkittäviä metsäteollisuustehtaita luo hyvän edellytyksen kustannustehokkaalle puuperäisen polttoaineen hankinnalle.

Kaukaan Voima Oy:n omistajat ovat Pohjolan Voima Oy 54 % ja Lappeenrannan Energia Oy 46 %. Laitos toimii omakustannusperiaatteella.

Lisätietoja antavat:
Jukka Kiuru, Kaukaan Voima Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 313 3225
Reijo Kolehmainen, Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja, puh. 040 548 6360.