Silvesta aloittaa

UPM:n tammikuussa perustama metsätyöpalveluyritys Silvesta Oy aloittaa 1. toukokuuta. Noin 270 UPM:n metsuria siirtyy tällöin Silvestan palvelukseen. Miehet aloittavat heti vapun jälkeen metsänviljely- ja taimikonperkaustyöt UPM:n omissa sekä metsäpalveluasiakkaiden metsissä.

Silvestan väliaikaisena toimitusjohtajana toimii metsäosaston metsätalouspäällikkö Sauli Brander; vakinaisen toimitusjohtajan haku on käynnissä. Silvestan kenttäpäälliköksi on valittu Jouni Puranen ja hallintopäälliköksi Jorma Solismaa. Näiden Silvestan toimihenkilöiden toimitilat ovat Valkeakoskella metsäosaston keskuskonttorilla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sauli Brander, Silvesta Oy, puh. 0204 16 0463
Metsätalousjohtaja Jorma Saarimaa, UPM Metsä, puh. 0204 16 4701